Klimatsmart batteriåtervinning stöttas av Energimyndigheten

Foto: John Cameron/Unsplash

Energimyndigheten har beviljat Stena Recycling AB 70,7 miljoner kronor i stöd för att investera i en batteriåtervinningsanläggning. Anläggningen, med lokalisering i Halmstad, ska bidra till klimateffektiv återvinning av uttjänta litiumjonbatterier.

I takt med en ökad elektrifiering och utvecklingen av ett förnybart energisystem, ökar behovet av batterier. Batteriproduktion är även en förutsättning för att minska utsläppen i transportsektorn. För att minska batteriproduktionens klimat- och miljöpåverkan krävs en hållbar återvinning av uttjänta batterier, vars kapacitet behöver öka i takt med att morgondagens batterier blir uttjänta.

Ny teknik återvinner batterier

Idag finns ett fåtal återvinningsanläggningar för litiumjonbatterier från hybrider och elbilar i Europa. Vid dessa anläggningar tillämpas så kallade pyrolösningar (smältugnar) med stora utsläpp av koldioxid till följd. I den här satsningen ska Stena Recycling starta en ny verksamhet i anslutning till sitt battericenter i Halmstad med syfte att i högre grad kunna återvinna litiumjonbatterier med ny teknik. Projektet bidrar till att minska batteriåtervinningens direkta klimatpåverkan genom effektivare återvinning.

– Elektrifieringen är en avgörande pusselbit i arbetet för ett fossilfritt samhälle där batterier kommer att vara en central del i det framtida energisystemet. Detta viktiga projekt innebär att vi kan skapa en batterivärdekedja som är hållbar och cirkulär från miljö- och klimatsmart produktion till återvinning så vi inte bara flyttar utsläppen från en verksamhet till en annan, säger Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén.

Värdefulla metaller tas tillvara

I korthet bygger tekniken på att batterier mals ner i en syrefri miljö. Därefter följer en avancerad process för att separera de olika fraktionerna i syfte att återvinna värdefulla metaller. Ur den så kallade blackmassen som är en av fraktionerna från batterier utvinns i nästa steg bland annat nickel, kobolt och litium. Potentialen till minskade koldioxidutsläpp med införandet av denna nya teknik uppskattas vara minst 25 000 ton per år.

- Vi är väldigt glada över att Energimyndigheten har beviljat vår ansökan och ser det som viktigt och naturligt att vara med och bidra till att sluta kretsloppet för värdefulla material som finns i batterierna. Vi introducerar en avancerad teknik och det är spännande att vi nu bryter ny mark och sätter standarden inom batteriåtervinning. Målet är att vi ska ha anläggningen i drift under första kvartalet 2023, säger Fredrik Pettersson, VD för Stena Recycling Sverige.  

Projektet genomförs inom ramen för Industriklivet och området strategiskt viktiga insatser. Industriklivet utökades med området strategiskt viktiga insatser och har därmed öppnat upp för stöd till fler typer av projekt, t.ex. återvinning. Det här projektet är det första rena återvinningsprojektet som beviljas stöd från Industriklivet.