Optimal drift för bränsleceller genom elektroniksystem

Systemet. En beskrivning av hur myFC:s system hänger ihop, med mikrobränslecellerna som hjärtat, stödsystemet Balance of Plant som dess nervsystem och elektroniken som blodkärlen och hjärtklaffarna. Bildkälla: myFC Lab

Det elektroniksystem som stödjer myFC:s mikrobränsleceller skapar optimala driftförhållanden – både för själva bränslecellen och applikationen som den förser med effekt.
– Om vi ​​ser bränslecellen som hjärtat i systemet, så är elektroniksystemet klaffarna och blodkärlen, säger Sebastian Weber, CTO på myFC.

Den distribuerade elektroniken har en avgörande funktion för myFC:s patenterade teknologi för modulära och skalbara bränsleceller.
– Den gör att vi kan erbjuda ett system som i varje applikation är optimerat för den effekt som målsystemet kräver. Det ger ett system med som kräver mycket liten volym, och som har en mycket konkurrenskraftig kostnad, säger Sebastian Weber.