Satsning på ett mer optimerat och flexibelt energisystem i Malmö

Foto: Malmö stad

En stor del av Malmö stads utsläpp kommer från energiproduktionen. För att nå målet att sänka stadens utsläpp med 70% till år 2030 krävs innovativa lösningar. Malmö stad har därför valt att ansöka om att delta i INPROOF-projektet. Det internationella samarbetet mellan projektets medlemsaktörer ska demonstrera fördelarna med kopplade energisystem.

Malmö stads arbete inom INPROOF-projektet kommer vara att undersöka och utveckla ett fysiskt testande av en utökad sektorkoppling i Norra Hamnen. Arbetet sker i nära samarbete med svenska näringslivsaktörer, däribland E.ON Energilösningar, UNIPER och IVL Svenska Miljöinstitutet. Här kommer konsekvenserna av samverkan och integrering av lokala energiinfrastrukturer inom el, gas och fjärrvärme att analyseras.

Resultatet av dessa utvärderingar beräknas leda till framtagandet av effektiva energimodeller för lokalt producerad och förnybar energi. INPROOF-projektets avsikt att öka sektorkopplingen i Norra Hamnen kan vidare bidra till ett mer resurseffektivt och koldioxidneutralt samhälle. Malmö stads delaktighet i projektet kommer därigenom leda till mer flexibla energisystem med större andel förnybar energi och mer planerbar elproduktion.

Till projektet förväntas Malmö bidra med insamling av information vilket sker i nära dialog med lokala nyckelaktörer. Stadens samarbete med det lokala näringslivet stärker därigenom projektets potential då processen skett i samråd med aktörer som har bred kompetens inom området. Malmö avses också bidra med ett unikt perspektiv på klimat- och energistrategiska frågor i utvärderingen av sektorkopplingen i Norra Hamnen.

– Vi vill ligga i framkant när det gäller sammankopplade energisystem i Malmö. Det händer mycket inom det här området och potentialen för effektiviseringar är stor, och då gäller det att det offentliga och privata jobbar tillsammans, säger Simon Chrisander (L), ordförande i miljönämnden.

– Framtidens energisystem behöver bli effektivare. Genom bland annat detta projekt som berör kopplade energisystem säkerställer vi att Malmö fortsatt är i framkant i klimat- och energistrategiska frågor, säger Arwin Sohrabi (S), vice ordförande i miljönämnden.