Resultatet för Södras elproduktion är starkt

Södra Cell Värö. Foto: Per Pixel Petersson

Hushållsel för 45 000 småhus under ett år. Så mycket motsvarar det totala överskottet från Södras egen elproduktion. Det visar nya siffror från 2021.

Med effektiviseringar, investeringar och industriell utveckling skapar Södra maximalt värde av medlemmarnas skogsråvara. Det gäller även av restprodukterna.

Nya siffror visar att Södra alstrade 1790 GWh vid massabruken i Värö, Mörrum och Mönsterås under 2021, vilket motsvarar knappt 120 procent av koncernens årliga elbehov. Det innebär att Södra hade ett elöverskott om 260 GWh under året, vilket distribuerades på det lokala elnätet och stöttade elförsörjningen i Götaland.

Elöverskottet motsvarar 45 000 småhus totala årsförbrukning av hushållsel, baserat på siffror från Energimyndigheten*. Till småhus räknas villor, radhus, kedjehus och parhus.

bild
Henrik Brodin, energichef på Södra. Foto: Martina Wärenfeldt

Energichefen: Tre stora fördelar med elproduktionen
Södras egen elproduktion och -överskott spelar en viktig roll för stabiliteten i produktionen och värdeskapandet för medlemmarna.

– Elproduktionen vid Södras massabruk ger tre stora fördelar: Våra medlemmar får större valuta för sin skogsråvara, vi är robusta i produktionen och stöttar samtidigt våra lokalsamhällen med kontinuerlig grön eltillförsel. Elproduktionen har inte minst spelat en viktig roll under vintern, då energipriserna annars riskerar att försvåra en stabil produktion i industrin, säger Henrik Brodin, energichef på Södra.

Tar tillvara restprodukt
Elen från Södras tre massabruk är en produkt av effektivt resursnyttjande. Den produceras främst genom att ta vara på energin som finns i svartluten, vilket en restprodukt från massatillverkningen. Ur energin produceras ånga som driver turbiner, vilka i sin tur producerar el. Turbiner har funnits på Södras massabruk sedan 1958 och har förbättrats i takt med utvecklingen. I dag har Södra totalt nio turbiner i drift.

– Det är viktigt för Södra att vara självförsörjande på el. Vår produktion kräver mycket energi, men med hjälp av turbinerna tar vi vårt energiansvar och lite därtill. Energiaffären har varit prioriterad inom Södra sedan lång tid tillbaka och så ska det fortsätta. Nyckeln till en stärkt energiaffär är att hela tiden ha energieffektiviseringar och ett effektivt resursnyttjande centralt. Vi fortsätter investera i vår energieffektivitet, säger Andreas Martinsson, energistrateg vid Södra.

Under 2021 producerade Södra Cell Värö producerade 770 GWh, medan Södra Cell Mönsterås producerade 680 GWh och Södra Cell Mörrum stod för drygt 300 GWh. Utöver elen, levererade Södra närmare fyra TWh fasta biobränslen till kraftvärmeverk i elområde 3 och 4 och värmde Varberg, Karlshamn och Mönsterås med överskottsvärme från processerna.

*Enligt siffror från Energimyndigheten används drygt 5700 kWh hushållsel i snitt per småhus och år.