Kundkraft - Ny information om elprisstödet

Foto: Kundkraft

Regeringen presenterade i förra veckan mer information om elprisstödet. Stödet beräknas uppgå till en kostnad på 7 miljarder kronor och mer än vart tredje hushåll kommer att få ta del av stödet. Nu finns mer information om hur stödet kommer att utbetalas samt hur ersättningsmodellen är utformad.

Som många tagit del av presenterade Regeringen nyligen ett förslag om elprisstöd efter vinterns elpristoppar. Nu kommer mer information om hur och till vilka stödet delas ut.

Elnätsföretagen betalar ut
Efter dialog med både elnätsföretagen och berörda myndigheter står det klart att det blir via elnätsföretagen stödet kommer betalas ut. Beloppet som betalas ut till hushåll blir mellan 100 kr och 2000 kr per månad och bestäms utifrån hur mycket el som förbrukats under december 2021 samt januari och februari 2022. Regeringen kommer att lämna ett förslag om en extra budgetändring i inledningen av februari och beslut väntas tas i slutet på februari. Därefter kan arbetet med utbetalning påbörjas från elnätsföretagens håll.

Ersättningsmodellen
Regeringen presenterade även den ersättningsmodell som blir aktuell för utbetalning. För att få ta del av stödet ska elförbrukningen minst uppgå till 700 kWh per månad under de aktuella månaderna. Ju högre elförbrukning desto högre ersättning, se tabellen nedan för exakta belopp.

bild
Källa: Kundkraft