NordREG har publicerat sitt arbetsprogram för 2022

Photo: Mostphotos.com

Nu har NordREG publicerat sitt arbetsprogram för 2022. Prioriteringar under året kommer bland annat vara förbättring och harmonisering av den nordiska slutkundsmarknaden, uppföljning av implementeringen av Ren energipaketet och fortsatt arbete med den nordiska balanseringsmodellen (NBM).

NordREG är en samarbetsorganisation som består av de nordiska tillsynsmyndigheterna för energi. Energimarknadsinspektionen (Ei) är den svenska representanten och under 2022 är det också Ei som är organisationens ordförande 

Fokus 2022

I arbetsprogrammet som publicerades i mitten av januari finns beskrivet vad NordREG kommer att arbeta med under det kommande året.

Fokus 2022 kommer bland annat ligga på arbetet med att förbättra och harmonisera den nordiska slutkundsmarknaden och följa upp arbetet med implementeringen av Ren energipaketet.

Även den nya nordiska balanseringsmodellen (NBM) kommer fortsatt ha hög prioritet. Modellen innebär en omfattande modernisering av det befintliga nordiska balanseringssystemet och syftar till att öka försörjningstryggheten i det nordiska kraftsystem och förse transmissionsnätsföretagen med verktyg för att hantera ett dynamiskt kraftsystem som kännetecknas av tätare och snabbare förändringar i produktion, förbrukning och kraftflöden.

Flexibilitet på efterfrågesidan är också en fråga som NordREG kommer att prioritera under året. Bland annat genom att följa upp implementeringen av ett rättsligt ramverk för oberoende aggregatorer. Inom nätregleringsområdet kommer NordREG bland annat att arbeta med implementering av reglerna för nationella nätutvecklingsplaner.

– En stor del av arbetet sker i de arbetsgrupper som finns inom NordREG. Arbetsgrupperna utför det förberedande arbetet inom sitt område där ett flertal uppgifter kräver samarbete med marknadsaktörer, säger Aida Makvandi, analytiker på Ei och ansvarig för NordREG:s sekretariat 2022.

NordREG:s Work Program 2022 finns att läsa på engelska HÄR!