Eco Wave Power ingår ett samarbetsavtal med AltaSea

Foto: Eco Wave Power

Eco Wave Power Global AB, en ledare inom produktion av ren elektricitet från havsvågor, är stolta över att tillkännage ett samarbete med AltaSea at the Port of Los Angeles. Tillkännagivandet sker idag, några timmar innan Eco Wave Powers officiella klockringningsceremoni, som ska hållas klockan 9:15 ET på Nasdaq Capital Market.

Eco Wave Power kommer att samarbeta med AltaSea, en ideell organisation som påskyndar vetenskapligt samarbete och främjar den framväxande blå ekonomin, för att lokalisera och lämna in bidragsansökningar för implementering av Eco Wave Powers teknologi. Båda organisationerna har redan tillsammans deltagit i en bidragsansökan ledd av Los Angeles Economic Development Corporation (LAEDC), och valdes ut som finalist i Economic Development Administration (EDA) Build Back Better Regional Challenge. 

Dessutom planerar Eco Wave Power att genomföra ett pilotprogram på AltaSea campus, som ligger i hamnen i Los Angeles. Tillsammans kommer Eco Wave och AltaSea att försöka säkra andra platser för framtida implementering.

"USA är en högprioriterad marknad för Eco Wave Power", säger Inna Braverman, grundare och VD för Eco Wave Power. "Vi är officiellt noterade på Nasdaq US och ser fram emot att etablera en stark operativ närvaro, inklusive ett lokalt kontor och ett första nätanslutet vågenergiprojekt, i AltaSeas lokaler i hamnen i LA. Vi tror att AltaSea och dess inspirerande engagemang för den blå ekonomin avsevärt kan hjälpa till att uppnå våra mål, samtidigt som det främjar USA:s ambitiösa mål att minska utsläppen till noll senast 2050."

Eco Wave Power kommer också att delta i AltaSeas uppsökande verksamhet, inklusive men inte begränsat till AltaSea Renewable Energy Open House (schemalagt till den 26 februari 2022) och AltaSea Blue+Green webinar-serien, som ger supportrar möjlighet att träffa och samarbeta med relevanta forskare, vetenskapsmän och ingenjörer. Detta samarbete kommer också att presentera Eco Wave Power för AltaSeas publik och koppla samman företaget med amerikanska beslutsfattare för att stödja potentiella framtida regler och policyer för utveckling av vågenergiprojekt i USA. För att stödja dessa initiativ kommer Eco Wave Power att sträva efter att etablera ett kontor på AltaSeas campus.

Terry Tamminen, VD för AltaSea, kommenterade: "Vi tror att Eco Wave Power stämmer väl överens med AltaSeas vision att skapa ett nytt sätt att använda förnybar energi. Vi ser fram emot ett produktivt samarbete.”

Det finns ett stort intresse för förnybar energi i USA. Förnybar energi uppskattas utgöra upp till 57 % av de nya kapacitetstillskotten i USA under första halvåret 2020. Men USA är också den näst största utsläpparen av växthusgaser i världen. Vågenergins potential i USA uppskattas till 3 500 TWh per år. Som ett resultat kan den kommersiella utbyggnaden av vågenergi i USA avsevärt minska utsläppen från traditionell förorenande energiproduktion.