EU-kommissionen vill klassa naturgas och kärnkraft som grön energi

Foto: Fatih/Unsplash

Den diskussion som förts inom EU-kommissionen om att klassa naturgas och kärnkraft som grön energi har slutat i att kommissionen nu lagt ett förslag i frågan.

Den 31 december skickade EU-kommissionen ut förslag till ny taxonomi gällande att både naturgas och kärnkraft ska kunna ses som hållbara energislag under omställningen från fossilt till grönt.

Medlemsländerna har haft tiden fram till 12 januari på sig att inkomma med eventuella synpunkter och efter det kan kommissionen fatta sitt beslut.

Sveriges regering har låtit meddela att den håller med EU-kommissionen om att kärnkraften och naturgasen kan bidra till att unionen når sina klimatmål.

Noteras bör att det krävs kvalificerad majoritet för att stoppa beslutet (det vill säga att 20 av 27 medlemsländer röstar nej för att beslutet inte ska gå igenom).

- EU-s kraftfulla agerande i frågan om naturgas kommer att stödja Igrene i dess utveckling av en produktionsanläggning för naturgas inom Morafältet i Siljansringen, säger vd Mats Budh.