Gasum och Yara Suomi ingår avtal om partnerskap

Foto: Gasum

Gasum har ingått avtal om ett omfattande partnerskap med Yara Suomi om energimarknadstjänster. Partnerskapet, som påbörjas i februari 2022, hjälper Yara Suomi att verka på energimarknaden så att de i stället kan fokusera på sin kärnverksamhet.

Gasum och den finska gödselproducenten Yara Suomi har ingått avtal om ett omfattande partnerskap för energimarknadstjänster, där Gasum kommer att ansvara för Yaras verksamhet på elmarknaden dygnet runt, inbegripet köp och försäljning av el, balanshantering, mätartjänster och tjänster inom distributionsystemansvar (DSO). Partnerskapet påbörjas den 1 februari 2022.