Ei - elmarknaden vecka 2 2022

Foto: Matthew Henry/Unsplash

Sjunkande spotpriser i alla elområden.

Systempriset har minskat med 26 procent i jämförelse med föregående vecka.

Spotpriset har sjunkit i alla elområden. I SE1 och SE2 har spotpriset minskat med 48 procent, i SE3 med 22 procent och i SE4 med 9 procent.

Jämfört med föregående vecka har terminspriserna för kol och olja ökat med 6,9 respektive 4,0 procent. Samtidigt har terminspriset för gas minskat med 4,9 procent.

Magasinfyllnadsgraden i Sverige och Norden har legat något under det normala. Medeltemperaturen och nederbörden har legat över det normala.

Veckan inleddes med ett produktionsstopp på Ringhals 3, reaktorn återgick sedan till normal produktion under onsdagen.

Mer finns att läsa HÄR!