Spillvärme från industri kan värma 5 000 villor

Roland Weihrauch/AP/TT: Spillvärme från Bolidens smältverk i Rönnskär ska bli fjärrvärme. Bild från ett tyskt smältverk. Arkivbild.

Gruvjätten Boliden och energibolaget Skellefteå kraft har tillsammans fått 125 miljoner kronor i stöd genom det så kallade Klimatklivet, en statlig plånbok på totalt 2,7 miljarder kronor under 2022 för satsningar på att minska utsläppen.

Boliden får 38 miljoner kronor för att bygga en större ackumulatortank och förstärka en fjärrvärmekulvert. Skellefteå kraft får 87 miljoner för att koppla ihop fjärrvärmenäten i Skellefteå och Skelleftehamn.

Det här är jättepositivt. Vi har en ambition om att bli fossilfria till 2025 och eldar fortfarande lite torv. Då såg vi att spillvärmen skulle kunna ersätta torven i vår bränslemix, säger Ulf Hedqvist, chef för värmeverksamheten vid Skellefteå kraft.

Följdverkningar

Spillvärmen som levereras från smältverket motsvarar 100 000 megawattimmar. För att värma en villa brukar man räkna på ungefär 20 megawattimmars förbrukning per år, enligt Hedqvist.

Med andra ord räcker energin till att exempelvis värma 5 000 villor om året.

Det blir också följdverkningar runt om kring. Vi minskar förbränningen i Skellefteånätet och minskar transporten. Sedan växer Skellefteå, så att vi får tag i mer energi som annars hade kylts ut i Bottenviken är bra för stan också, säger han.

Liknande satsningar

Carl Mikael Strauss, chef för Klimatklivets industrienhet på Naturvårdsverket, säger att investeringsstödet har varit avgörande för att projektet ska bli av.

Samtal om det här har förts mellan bolagen under lång tid, men det har inte varit ekonomiskt intressant.

Han säger att liknande projekt finns på några håll i landet redan, bland annat mellan gruvbolaget LKAB och Tekniska verken i Kiruna.

Det finns nog rätt många sådana här lösningar där det finns stora industrier med värmeöverskott som man kan ta till vara på, säger han och fortsätter:

Klimatfrågan handlar ofta om att ta till något nytt eller försaka det Det är väldigt roligt att vi kan ta hand om den energi som finns.