Ecoclime förvärvar elproduktbolaget Miljöbelysning

Foto: Scott Graham/Unsplash

Ecoclime utvidgar och stärker sin position på marknaden för energieffektivisering genom att den 1 februari förvärva samtliga aktier i det Täbybaserade Miljöbelysning Sweden AB som ägs av Incusci Holding AB. Miljöbelysning som varit DI Gasell de senaste tre åren omsatte 52,5 MSEK år 2020 med en prognos 2021 om 70 MSEK och ett rörelseresultat om 7,8 MSEK.

Miljöbelysning utvecklar och tillhandahåller elprodukter och mjukvara som ger effektivare energinyttjande i fastighetsbranschen som minskar klimatpåverkan.

Förvärvet av aktierna sker kontant till priset av balansräkningens tillgångar motsvarande cirka 13 % av Ecoclimes kassa och genom en riktad nyemission av B-aktier som ger en utspädning för Ecoclimes aktieägare om cirka 1,75 %. Förvärvet bedöms omedelbart resultera i en ökning av vinst per aktie i Ecoclime. Konsolidering sker från förvärvsdatum. Förvärvet innebär även att Ecoclime nu passerar 100 medarbetare i organisationen.

Efter förvärvet når Ecoclime en årlig nettoomsättning om cirka 290 MSEK och en EBITDA om 24 MSEK proforma räknat rullande tolv månader från 1 februari 2022.

Miljöbelysning har på kort tid sedan starten 2012 och via sin snabba organiska tillväxt från 2015 blivit ledande i sina produktnischer inom den svenska bostadsrättsmarknaden. Främst genom sina flexibla installationer av egna modulära LED-belysningar, kompatibla elbilsladdare och drivna säljorganisation, med över 4000 kunder.