Hushållen kan få vänta länge på elstöd

Anders Wiklund/TT: Det är elnätsbolagen som äger ledningarna som ska stå för kompensationen. Arkivbild.

Regeringen presenterade på onsdagen ett förslag för hur elkunder som drabbats hårt av de höga elpriserna ska kompenseras. Enligt förslaget ska elnätsbolagen hantera de pengar som elkunderna nu ska få tillbaka.

Men ännu är det mycket oklart hur det praktiskt ska genomföras. Innan pengarna väl når elkunderna kommer det att dröja, och utbetalningen kommer att vara retroaktiv.

Jag och vår vd var med på mötet där elnätsbolagen träffade ministern och statssekreteraren igår, säger Henrik Bergström, samhällspolitisk chef på Ellevio.

Olika modeller för utbetalning

Han berättar att ministern beskrev olika modeller för hur kompensationen ska utföras, men ännu är inget fastlagt. Regeringen har alltså presenterat sitt förslag utan att ha en färdig lösning. Först nu börjar jobbet med att ta fram en sådan, och det är regeringen som är ansvarig, även om det blir elnätsbolagen som får göra jobbet. Det går att tänka sig olika modeller, exempelvis ett avdrag på elnätsfakturan framöver.

Det kommer också att krävas ett riksdagsbeslut, men hur ett sådant ska se ut är ännu oklart.

Regeringen har tittat på en enkel och snabb lösning, ju mindre lagstiftning som krävs, desto snabbare går det att få fram den, säger Henrik Bergström.

Träffas snart igen

Elnätsbranschen ska träffa representanter för regeringen igen snart, berättar han.

Elräkningen är egentligen flera numera, där kostnaden för elnätet och själva elen kan köpas från olika bolag. Men elskatten hamnar på elnätsfakturan, och det är därför som elnätsbolagen pekats ut som de som är lämpligast för att hantera elkompensationen, förklarar han.

Det finns cirka 160 elnätsbolag i landet, och ungefär lika många elhandelsbolag.