Ørsted i samarbete med Liquid Wind kring storskaligt metanolprojekt

Ill: Liquid Wind

Danska Ørsted har ingått ett avtal med Liquid Wind AB om att förvärva en 45-procentig ägarandel i Liquid Wind AB:s e-metanolprojekt FlagshipONE. FlagshipONE är ett utvecklingsprojekt i sent skede och skulle kunna bli världens första storskaliga e-metanolprojekt.

Liquid Wind AB planerar att etablera en rad anläggningar runt om i Sverige för att fasa ut fossila bränslen inom sjöfartssektorn, varav FlagshipONE blir den första.

”Ørsteds inträde i FlagshipONE-projektet bekräftar företagets strategiska ambition om att bygga en globalt ledande position inom hållbara bränslen och förnybar vätgas”, skriver Liquid Wind i ett pressmeddelande.

FlagshipONE kommer att ha en elektrolysator med en kapacitet på omkring 70 MW och förväntas producera 50 000 ton e-metanol per år av förnybar vätgas och biogent CO₂. Tekniken innebär att förnybar el från ny vindkraft och koldioxid omvandlas till fartygsbränsle. Grön vätgas genereras från vindkraften och kombineras med återanvänd biogen koldioxid från kraftvärmeanläggning Hörneborgsverket i Örnsköldsvik där även FlagshipONE kommer att ligga.

Ørsted och Liquid Wind AB förväntas driftsätta FlagshipONE under 2024, med förbehåll för slutligt investeringsbeslut som kan komma redan år 2022.

Martin Neubert, vice VD och CCO på Ørsted, säger:

–Ørsted har en strategisk ambition om att bygga en globalt ledande position inom hållbara bränslen och förnybar vätgas och vår investering i FlagshipONE är ett bevis på att vi agerar på vår ambition. Precis som vi gjorde inom havsbaserad vindkraft, är vi på Ørsted också redo att bli en viktig drivkraft inom hållbara bränslen. Här kan vi spela en viktig roll genom att fasa ut fossila bränslen inom sjöfartssektorn som är en av de svåraste att ställa om.