Sex miljarder ska sänka hushållens elkostnad

Lars Schröder/TT: Finansminister Mikael Damberg (S). Arkivbild.

Hushållen ska kompenseras för de höga elpriserna under december, januari och februari, enligt regeringens halvfärdiga förslag som än så länge är ganska löst i kanterna.

Som mest kan ett hushåll med höga elkostnader kompenseras med 2 000 kronor per månad, det vill säga sammanlagt 6 000 kronor. Det handlar framförallt om småhus som är eluppvärmda.

"Exceptionell åtgärd"

Det här är en exceptionell åtgärd i en exceptionell situation, säger finansminister Mikael Damberg (S).

Han understryker att det är mycket ovanligt att staten kompenserar hushåll för prisfluktuationer på marknader.

Vi har väldigt höga elpriser i Sverige och Europa just nu. Regeringen tar situationen på största allvar, säger finansministern.

Enligt Damberg omfattar elpriskompensationen 1,8 miljoner hushåll. Den ska utgå till alla villahushåll, men mest till dem med en elförbrukning på minst 2 000 kWh per månad. Det kommer att vara en trappa där den som konsumerar mer får högre kompensation.

Exakt utformning på trappan får vi återkomma till, säger energiminister Khashayar Farmanbar (S).

Dröjer ett par månader

Exakt hur elprisstödet ska komma hushållen till godo är inte klart. Det kommer att dröja åtminstone ett par månader innan förslaget är färdigt. Några pengar i handen blir det inte under vare sig januari eller februari, enligt Khashayar Farmanbar.

Vi går nu till elnätsbolagen för att se till att ersättningen betalas ut till de som drabbats. Det är en komplicerad åtgärd, säger Khashayar Farmanbar.

För oss är det viktigt att kompensationen går till de som faktiskt behöver den.

Farmanbar ska inleda samtal med elnätsbolagen redan.

TT: Varför ska man man binda sitt elpris om staten ger stöd när de rörliga priserna blir höga?

Staten har inte för vana att gå in och rädda. Detta är en exceptionell situation. Man ska inte räkna med att detta alltid kommer att ske, säger Farmanbar.