Liquid Wind ingår samarbete med Ørsted

Illustration av FlagshipONE, Sveriges första anläggning för produktion av grönt elektrobränsle, e-metanol, i Örnsköldsvik. Bild: Liquid Wind

Ørsted har ingått ett avtal med Liquid Wind AB om att förvärva en 45-procentig ägarandel i Liquid Wind AB:s e-metanolprojekt FlagshipONE. FlagshipONE är ett utvecklingsprojekt i sent skede och skulle kunna bli världens första storskaliga e-metanolprojekt. Liquid Wind AB planerar att etablera en rad anläggningar runt om i Sverige för att fasa ut fossila bränslen inom sjöfartssektorn, varav FlagshipONE blir den första.

Ørsteds inträde i FlagshipONE-projektet bekräftar företagets strategiska ambition om att bygga en globalt ledande position inom hållbara bränslen och förnybar vätgas. Förutom FlagshipONE är Ørsted engagerat i en växande skara projekt inom förnybar vätgas och Power-to-X – varav flera som har utfasningen av fossila bränslen inom sjöfarten som målsättning.

FlagshipONE kommer att ha en elektrolysator med en kapacitet på omkring 70 MW och förväntas producera 50 000 ton e-metanol per år av förnybar vätgas och biogent CO₂. Tekniken innebär att förnybar el från ny vindkraft och koldioxid omvandlas till fartygsbränsle. Grön vätgas genereras från vindkraften och kombineras med återanvänd biogen koldioxid från kraftvärmeanläggning Hörneborgsverket i Örnsköldsvik där även FlagshipONE kommer att ligga.

Ørsted och Liquid Wind AB förväntas driftsätta FlagshipONE under 2024, med förbehåll för slutligt investeringsbeslut som kan komma redan år 2022.