Tio förutsägelser på energimarknaden 2022

Foto: Otovo

Högre, mer oberäkneliga priser, men mindre variation mellan säsongerna - det är vad vi bör förvänta oss av elpriserna nästa år, säger Andreas Bentzen, CTO och Chief Scientist på Otovo, Europas ledande marknadsplats för solcellsinstallationer i bostäder.

1. Energipriserna kommer att stiga Förbered er för höga priser! 2021 var ett exceptionellt år med extraordinärt höga elpriser och 2022 tar fart där 2021 slutar. Till stor del är konsumentpriserna för 2022 redan låsta över hela Europa, genom långtidskontrakt och prisregleringar. Varför? Elektrifiering av bostäder och bilar kommer att leda till högre efterfrågan på elektricitet. Samtidigt kommer ett ökat fokus på att minska koldioxidavtrycket från energianvändningen att öka kostnaderna genom den europeiska marknaden för koldioxidutsläpp, medan gas- och kolpriserna är på cykliska toppar, och det kommer att leda till högre elpriser. Dessutom kommer planerade investeringar i energinätet att föras vidare till konsumenterna genom de ordinarie nättarifferna.

2. Volatiliteten i elpriserna kommer att öka Prisskillnader timme till timme och dag till dag kommer att bli större och mer frekvent. Varför? Med mer energiproduktion beroende av väder (sol- och vindkraft) och mindre termisk kapacitet tillgänglig när kärnkrafts- och kolkraftverk läggs ner, kommer variationen i produktionen av el att öka, vilket direkt leder till mer instabila priser.

3. Årstiderna förändras Elpriserna kommer att se säsongsmässiga förändringar som inte längre följer den traditionella bilden av "lågt pris på sommaren, högt pris på vintern". Varför? Sammankopplingar, det vill säga kablar mellan länder, byggs mellan Norge och Storbritannien och Tyskland, från norr till söder i Tyskland, mellan Frankrike och Spanien, från Skandinavien till Polen. Detta innebär att varje land i allt högre grad påverkas av vädret och produktionsnivåerna i andra delar av Europa. Dessutom innebär ökade användningen av el vid matlagning i hem och bilar mer konsumtion över året, och nya former av energiproduktion som sol och vind ger sin egen volatilitet.

4. Trängselprissättning kommer att bli vanligare Fler och fler länder kommer att börja införa trängselpriser i konsumentavtal, såsom lasttaxor eller prissättning vid användningstid för att driva på beteendeförändringar på konsumtionen. I huvudsak betyder detta att det kommer att finnas belöningar för att duscha tidigt på morgonen och straff för att laga middag samtidigt som alla andra. Varför? Elektrifiering leder till större lastvarians - hur mycket ström som förbrukas samtidigt på nätet. Toppförbrukningen blir större och antalet timmar där nätet är överbelastat kommer att öka.

5. Solenergi kommer att booma Lokal och förnybar elproduktion kommer att vara vettig och konkurrenskraftig med nätenergi på fler marknader, för fler användare. Solenergi i bostäder och kommersiell skala kommer att blomstra när fler och fler användare blir medvetna om möjligheten att lagra solenergi. Varför? I Europa är prognosen för 2022 att 1,2 miljoner hem (IEA och Otovo Analysis) kommer att installera solpaneler på sina tak. Det innebär en ökning av nettotillskotten på nästan 20% från 2021, eftersom nya nationella subventionsprogram och höga elpriser motiverar ännu fler att skaffa solpaneler.

6. Fler skattebaserade incitamentssystem Europa kommer att börja gå bort från incitamentssystem som rör energianvändning av solpaneler och batterier, som att betala konsumenter för energi som de matar in i nätet (inmatningsavgifter) eller nettomätning, och till mer skattebaserade system, som skatteavdrag eller lägre momssatser på gröna energiapparater. Varför? I början av december banade EU-kommissionen vägen för 0% moms på solpaneler, elcyklar och andra gröna energiprodukter och tjänster. Många EUmedlemsländer håller också på att gå från energibaserade incitament till skattelättnader.

7. Elbilar kommer i allt högre grad att drivas av solenergi Försäljningen av elbilar ökar med över 10 procent i de flesta europeiska länder. Ägande av elbilar är nära korrelerat med ägande av solpaneler och denna trend kommer troligen att förstärkas under 2022. Vi kommer att se fler elbilar laddade med energi gjorda på taket av garaget eller huset. Varför? 57% av brittiska elbilsförare sa att de har eller överväger att lägga till solenergi i sina hem för att ladda sina bilar med "hemgjord" energi. Det finns ett tydligt samband mellan ägande av elbilar, medvetenhet om elanvändning och solenergiintresse. Lägg även då till utfasningen av nettofakturering eller inmatningstariffer för solenergi som kommer att förbättra affärsplanen för egen konsumtion, vilket sannolikt också ökar användandet av elbilar för befintliga solcellsdrivna hushåll.

8. Smart energiförbrukning kommer att bli viktig Fler och fler konsumenter kommer att inse vikten av att konsumera energi på ett smart sätt, inklusive att optimera användningstiden och minska toppbelastningar. Tjänster och lösningar som hjälper konsumenter att optimera sin energiförbrukning kommer att bli mer tillgängliga. Till exempel Tibber, det norska elsparföretaget, har sett en enorm tillväxt under de senaste kvartalen då elpriserna har stigit. Varför? När prisvolatiliteten inom dagen är hög blir det allt viktigare att konsumera el under timmar på dygnet då priserna är låga. Medan priskurvan kan vara väldigt olika från dag till dag, är elpriserna vanligtvis enorma på morgonen och på eftermiddagen – samtidigt som de är relativt låga under natten och ofta även mitt på dagen. Att fördröja några timmar till när vattenpannan slår i gång efter din morgondusch kan till exempel spara flera euro, medan att ladda ditt elfordon på natten i stället för när du kommer tillbaka från jobbet på eftermiddagen kan spara ännu mer. Även om dessa tidsförskjutningar i konsumtion individuellt kan ha blygsamma ekonomiska effekter - tillsammans kan de lägga till betydande besparingar under ett år.

9. Batterier blir vanliga Affärsmodellen för bostads- och kommersiella batterier kommer att förbättras dramatiskt med större volatilitet i elpriset, överbelastningsprissättning och borttagande av inmatningstariffer. Lägg därtill den fortsatta prissänkningen och introduktionen av mer konsumentvänliga produkter kommer att göra 2022 till året då batterier blir en hushållsvara. Varför? År 2021 uppskattas det att cirka 180 000 hembatterier installerades i Europa (SolarPower Europe och Otovo Analysis) . Det är ett rekordår och försäljningssiffrorna under den sista delen av året indikerar fortsatt tillväxt in i 2022.

10. Priserna på solenergi kommer att stabiliseras Den fortsatta tillväxten i efterfrågan i kombination med brist på utbud både på hårdvara på grund av globala avbrott i leveranskedjan efter covid, ökade råvarupriser över och begränsad installationskapacitet på flera marknader har lett till ökade priser på solenergi under 2021 - trenden kommer att stabiliseras 2022.

bild
Foto: Otovo

Varför? Störningar i produktionen på grund av covid, i kombination med ökad efterfrågan från höga kraftpriser har tillsammans belastat marknaden. Dessutom har det skett en enorm ökning av fraktkostnaderna från Kina till Europa under de senaste 18 månaderna, delvis på grund av den pågående pandemin. Ser man till exempel på solpaneler har priserna på den europeiska spotmarknaden ökat markant under 2021. Dessutom har fraktkostnaderna för containers från Kina till Europa skjutit i höjden sedan mitten av 2020. Försörjningssituationen ser ut att stabiliseras i övergången mellan 2021 och 2022, men en eftersläpning mellan produktion och leverans gör att vissa förseningar i prisstabiliseringen kan förväntas på slutmarknaden.