Uppsala Universitet utvecklar små kärnreaktorer

SMR är en mindre reaktor som ska leverera samma stabila och klimatsmarta el som dagens kärnkraftverk, men mer flexibelt och i mindre skala. Bild: Uniper

Uppsala Universitet får anslag från Energimyndigheten för att utveckla en kunskapsbaserad strategi för införande av små modulära reaktorer, SMR, i Sverige. Tanken är att bygga ett kompetenscenter för att där samla och samordna en stor del av svensk industriell och akademisk kärnteknisk kompetens.

Kompetenscentrum för kärnkraft heter ANItA, Akademiskt-industriellt kärntekniskt initiativ för att uppnå en framtida hållbar energiförsörjning, och är ett av elva kompetenscentra som får dela på 600 miljoner kronor i anslag från Energimyndigheten. ANItA tilldelas cirka 25 miljoner kronor.

Anslagen ska användas för att bygga upp kunskap och kompetens som accelererar omställningen bort från fossilsamhället och stärker Sveriges konkurrenskraft. Energimyndighetens stöd utgör en tredjedel av finansieringen och växlas upp av lika stora delar från lärosäten och forskningsinstitut respektive näringsliv och offentliga organisationer.

– Beskedet från Energimyndigheten har ett mycket stort symboliskt värde för svensk kärnkraft, och är ett viktigt steg för utvecklingen av ny kärnkraft i Sverige. Det ingjuter hopp och framtidstro till en bransch som har så mycket att bidra med när det gäller att ställa om Sverige till fossilfrihet med bibehållen välfärd och konkurrenskraft, säger Johan Svenningsson, vd Uniper Sverige.

Uniper har redan påbörjat ett samarbete med KTH och företaget Blykalla för att ta fram en SMR som passar svenska förhållanden under namnet ”Swedish Modular Reactors”. Ambitionen är att ta fram en reaktor som kan förse industri och samhälle med fossilfri el på ett stabilt, kostnadseffektivt och klimatsmart sätt.

– Jag räknar med att vi har en kommersiell SMR i drift i början på 2030-talet och att vi då har kommit igång med serietillverkning. Det har alltid funnits en pionjäranda inom svensk kärnkraft. Vi byggde tolv reaktorer inom loppet av knappt 20 år på 1970-1980-talet med svensk inhemsk kompetens. Det var en prestation som än idag inger respekt runt om i världen, säger Johan Svenningsson.