Investeringsstöd till produktion av batterimaterial beviljas av Tillväxtverket

Foto: Michael Marais/Unsplash

Tillväxtverket har fattat beslut om att bevilja 26, 5 miljoner kronor i investeringsstöd till företaget Dongjin Sweden AB som bygger en ny anläggning i Skellefteå kommun. Stödet är en del i omställningen till en elektrifierad bilflotta.

Investeringen främjar omvandlingen till elektrifiering av fordon och har stark strategisk betydelse för regionens arbete med hållbar miljödriven utveckling och företagande baserat på förvaltning av naturresurser.

- Främjandet av företagskluster för ny batteriindustri i Europa hjälper i strävan mot en koldioxidfri union och skapar förutsättningar för kunskapsgenerering och framtida innovationer, säger Tim Brooks chef för avdelningen företag på Tillväxtverket.

Det sydkoreanska företaget Dongjin har cirka 50 års erfarenhet av kemikaliehantering och elmaterialtillverkning i Sydkorea. Företaget som är nya på den europeiska marknaden planerar att öka sin verksamhet i Europa till följd av den elektrifiering av fordonsflottorna som pågår.

Batterimaterialet som ska tillverkas vid anläggningen i Skellefteå är delkomponent i produktion av batteri för elbilar och kommer att levereras till batteritillverkaren Northvolt. Tillverkningen ska ske hållbart med en energiförsörjning primärt från vatten- och vindkraft.

Det sökta stödet är för en större investering på total 800 miljoner kronor som sträcker sig över flera år med tre produktionslinjer. Företaget beräknar att investeringen kommer leda till cirka 80 anställda.