Nytt storskaligt energilagrings-koncept från Mine Storage får Vinnovastöd

Foto: Mine Storage

Ett internationellt konsortium under ledning av det svenska energilagringsföretaget Mine Storage har fått Vinnovafinansiering för att färdigställa projekteringen av vad som kan bli världens första kommersiella underjordiska pumpkraftanläggning i en gruva – ett bekräftande på det ökade intresset för potentialen i att använda övergivna gruvor för energilagring.

– Jag är väldigt glad över att samarbeta med så kompetenta partners för att färdigställa projekteringen för vad som kan bli den första kommersiella underjordiska gruvlagringsanläggningen i världen, och det känns naturligt att göra det i Sverige som redan är en energi- och gruvnation. Stödet från Vinnova/Swedish Mining Innovation visar det ökade intresset för den globala potentialen i att använda övergivna gruvor för energilagring, säger Thomas Johansson, medgrundare och VD för Mine Storage.

bild
Bildkälla: Mine Storage

Globala trender som den snabbt växande andelen el från hållbara men intermittenta energikällor som vind och sol, den snabba elektrifieringen och de skenande energipriserna pekar alla i samma riktning: världen behöver kunna lagra den energi som produceras och kontrollera energiförsörjningen i mycket större utsträckning än vad som görs i dag. Det mest effektiva sättet är energilagring i form av pumpkraft, men de flesta länder saknar de höjdskillnader som krävs i landskapet för pumpkraftsanläggningar ovan jord. Det är här lagring i underjordiska gruvor kommer in.

– Många länder har tusentals övergivna underjordiska gruvor, vilket betyder att pumpkraftsanläggningar i gruvor kan vara en viktig del i lösningen på det energilagrings- och distributionsdilemma vi har i dag. Med andra ord kan gruvindustrin bli en viktig aktör på energiområdet. Den här typen av samarbetsprojekt mellan olika industrier skapar stora möjligheter för alla parter, inklusive samhället i stort, säger Stefan Sädbom, senior prospekteringsgeolog med 35 års erfarenhet från gruv- och metallindustrin och rådgivare till Mine Storage.

Att etablera ett mine storage är ett oerhört komplext projekt som bland annat innefattar att bygga en pumpkraftsanläggning i en övergiven gruva, koppla den till elnätet och hantera utbud och efterfrågan på den snabbrörliga energimarknaden. Mine Storage har kommit långt med att kartlägga krav och förutsättningar, kunskap som nu ska finslipas och dokumenteras i det Vinnova-finansierade projektet.

Konsortiet består av gruvbolagen Boliden och Lovisagruvan, energibolaget Mälarenergi, vattenkraftsutrustningstillverkaren Voith Hydro och ingenjörs- och designföretaget AFRY. Under ledning av Mine Storage kommer konsortiet slutföra projekteringen för att etablera en kommersiell anläggning för lagring av energi i Bergslagens historiska gruvområde i Sverige, från första godkännande av markägare och myndigheter till en nätansluten energilagrings- och försörjningsanläggning.