Anna Kinberg Batra och Carola Puusteli ansluter till Polariums styrelse

Carola Puusteli, Anna Kinberg Batra. Foto: Polarium

- Anna och Carola kommer med sina gedigna bakgrunder och kloka perspektiv att spela viktiga roller på Polariums fortsatta resa, för att skapa en mer optimerad energianvändning. Vi delar viljan att tänka stort och gå först för att bidra till en smartare och mer hållbar värld, och personlighetsmässigt är vi en perfect match, säger Stefan Jansson, vd och grundare av Polarium.

Polarium grundades 2015 och har sedan dess fokuserat på att tillhandahålla hållbara energilagringslösningar byggda på litium-jonteknik för telekom, tillverkningsindustrin och kommersiella fastigheter. Genom att kombinera högkvalitativa batterier med en smart och uppkopplad teknisk plattform, och på så vis möjliggöra en smart och optimerad energianvändning, hjälper företaget sina kunder att minska både sina kostnader och sitt klimatavtryck.

Anna Kinberg Batra är tidigare partiledare för Moderaterna och har bred erfarenhet från politik på alla nivåer – från lokalt till internationellt. Hon har även näringslivserfarenhet, bland annat från SSE Business Lab och som medgrundare till Jobline/Monster och Nova Talent och har sedan hon lämnade politiken främst varit aktiv som investerare och styrelseledamot, med fokus på hållbarhet, framtidens energisystem och teknisk innovation. Bland annat som styrelseordförande i Soltech Energy Sweden och Svenska Solenergiföreningen och som styrelseledamot i Castellum, Cinis Fertilizer och Swedish Space Corporation.

- Den gröna omställningen är högt på den politiska agendan, men drivs av privata företag och investeringar. Polarium kombinerar energi, teknisk innovation och entreprenörskap för att stärka och möjliggöra en hållbar värld. Företaget är byggt på ett inspirerande entreprenörskap och ledarskap, och jag ser framemot att vara med på bolagets fortsatta resa, säger Anna Kinberg Batra.

Carola Puusteli har över 30 års erfarenhet av strategisk företagsutveckling och har startat fem företag på fyra olika marknader. Hon är idag Power Generation Segment VP på Schneider Electric och förutom erfarenhet som entreprenör och bland annat arbetat i inom affärsutveckling på både ABB och Schneider Electric. Hon är även styrelseledamot i Halton Group (Finland) och Interpartner (Danmark).

- Polarium har snabbt lyckats bygga en position som marknadsledare, genom att hjälpa sina kunder att nå sina hållbarhetsmål och öka sin lönsamhet. Jag är väldigt imponerad av det arbete som Stefan och resten av teamet gjort hittills. Nu ser jag ser fram emot att vara med och bidra till att fortsätta skala upp bolaget – och möjliggöra en mer hållbar energianvändning världen över, säger Carola Puusteli.

Anna Kinberg Batra och Carola Puusteli ansluter till Polarium som styrelseledamöter och investerare.

- Anna och Carola har mycket att bidra med på vår resa för en mer hållbar energianvändning. Anna med erfarenheter som entreprenör och politiker på alla nivåer - från det lokala hela vägen till Bryssel. Och Carola med bakgrund inom både entreprenörskap och globala organisationer, alltid kännetecknad av kundfokus, visioner för en mer effektiv energianvändning och intresse för nya människor och kulturer avslutar Stefan Jansson.

Kent Sander och John Peter Leesi lämnar Polariums styrelsen i samband med dessa styrelseförändringar. Polariums styrelse och huvudägare vill framföra sitt stora tack till Kent och John Peter för deras stora bidrag och värdefulla insikter till Polariums utveckling genom åren.