Skebo värd för Sveriges Allmännyttas årliga konferens Klimat- och energikicken

Lisa Nilsson, hållbarhetssamordnare på Skebo. Foto: Patrick Degerman

Skebo kommer under senhösten 2022 att vara värd för Sveriges Allmännyttas årliga konferens Klimat- och energikicken. Runt 400 deltagare från hela Sverige förväntas delta i evenemanget.
– Konferensen är en fantastisk arena för samverkan, som skapar goda förutsättningar för ett framgångsrikt erfarenhetsutbyte, säger Skebos hållbarhetssamordnare Lisa Nilsson.

Klimat- och energikicken riktar sig till människor som arbetar med klimat-, energi- och förvaltningsfrågor inom allmännyttan. Syftet är att stärka dem i sitt arbete genom att lyfta högaktuella frågor, sprida goda exempel och skapa forum för nätverkande. Konferensen arrangeras av Sveriges Allmännytta och flyttar runt från år till år. 2022 hålls den i Skellefteå med Skebo som värd.

– Med den utveckling och expansion som Skellefteå är mitt uppe i så passar det utmärkt att mötas just här. Vi kommer kunna bidra med goda exempel och även ta del av andras erfarenheter och lärdomar från aktuella projekt, säger Lisa Nilsson.

Konferensen är en del i Allmännyttans klimatinitiativ, ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser, med målet att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen samma år ska ha minskat med 30 procent jämfört med 2007. Tanken är att bostadsbolagen, genom att inspirera varandra, ska kunna göra omställningen snabbare tillsammans än var för sig.

Datum och plats är ännu inte spikat för Klimat- och energikicken i Skellefteå, men den kommer att hållas någon gång under senhösten nästa år.

– Vi ser fram emot att få stå som värdar för konferensen. Vi är stolta över förtroendet och vår ambition är att täcka in både social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet, säger Lisa Nilsson.