Elpriserna förväntas bli rekordhöga i december

Foto: Christiaan Huynen/Unsplash

Efter något fallande elpris under oktober har priset under november nått rekordnivåer. Under slutet på månaden noterades dagspriser på över 200 öre/kWh i hela landet, vilket är de högsta någonsin sedan elprisområden infördes år 2011. Prognosen för december visar på fortsatt höga priser i takt med att temperaturerna faller och elproduktionen i vindkraften är låg.

Snittpriset på rörlig el ökade under november i samtliga elområden. Enligt elbörsen Nordpool landade det rörliga elpriset i snitt på 43,04 öre/kWh i elområde 1 och 2. I oktober låg det rörliga snittpriset på 25,59. Även i elområde 3 och 4 fortsatte det rörliga snittpriset att stiga och blev 82,53 öre/kWh respektive 111,60 öre/kWh i november i jämförelse med priset i oktober som låg på 64,28 öre/kWh respektive 86,20 öre/kWh.

Nytt prisrekord
Något som orsakat de kraftigt ökande elpriserna under november är den pristopp som inträffade i slutet på månaden. Rekordhöga elpriser noterades i hela landet den 29 november med ett dagspris på över 200 öre/kWh och timpriser på omkring 400 öre/kWh under vissa tidpunkter på dagen. Både vad gäller dagspris och timpris är detta de högsta priserna någonsin enligt statistik från elbörsen Nordpool. Orsaken till de skyhöga elpriserna är bland annat höga bränslepriser, kallt väder och dålig produktion i vind- och vattenkraft.

- Trots att vi såg en förbättrad produktionskapacitet i vattenkraften efter en kraftig höstflod så är det återigen en viss begränsning i produktionen just nu, vilket såklart påverkar elpriset, berättar Kajsa Sundqvist, rådgivare på Kundkraft.

Så väntas elpriset bli i december
Enligt prognosen väntas elpriset fortsatt ligga kvar på höga nivåer under december. Vinterns intåg med kyligare temperaturer och större elanvändning gör att efterfrågan den här tidpunkten på året ofta är hög. Tillsammans med fortsatt höga råvaru- och bränslepriser väntas det leda till att de höga elpriserna håller i sig. Störst skillnad väntas det bli för norra Sverige där priserna under november tenderat att öka som mest.

- Som konsument kommer du oavsett vart i landet du bor att få räkna med ett högre elpris än normalt under december om du har ett rörligt elpris som följer elbörsen. Trots att du inte kan påverka själva elpriset är det viktigt att se över elförbrukningen då detta reflekterar din totala elräkning. Ett tips är att använda timers på exempelvis lampor, eldriven golvvärme och handdukstorkare samt att alltid tvätta och diska fulla maskiner, avslutar Kajsa Sundqvist.

Källa: Kundkraft