Ei - om elmarknaden vecka 47 2021

Foto: Aaron Burden/Unsplash

Stor ökning av spotpriser i hela landet.

Spotpriset i SE1 och SE2 har under veckan varit 514 procent högre än föregående vecka och i snitt legat på 83,9 EUR/MWh. Även SE3 och SE4 har sett en stor prisökning med ett medelpris på 138,3 EUR/MWh, vilket motsvarar en ökning på 193 respektive 46 procent.

Medeltemperaturen i Sverige har legat 1,4 grader under det normala för veckan och magasinfyllnadsgraden ligger fortsatt något under det normala i Norden, dock över det normala i Sverige.

Priset på kol har stigit med 14,4 procent, gaspriset har sjunkit med 0,3 procent.

Utsläppsrätter har också ökat i pris och ligger nu på 72 EUR/tCO2. Priset på systempriskontrakt för december ökade med 11,9 procent och priset på kvartalskontrakt ökade med 9,9 procent.

Läs hela rapporten HÄR!

Källa: Energimarknadsinspektionen