Energimarknadsinspektionen får förlängd tid för regeringsuppdrag

Foto: Pixels

I juni fick Energimarknadsinspektionen (Ei) i uppdrag av regeringen att utreda tillståndskrav för vissa ledningar som byggs med nätkoncession för område. Uppdraget skulle redovisas den 1 december 2021 men har nu förlängts till den 1 februari 2022.

I uppdraget ingår att lämna författningsförslag till regeringen om Ei bedömer att det krävs för att säkerställa att det svenska regelverket överensstämmer med MKB-direktivet när det gäller bedömningen av ett projekts miljökonsekvenser eller tillståndskrav.

Att Ei begärt mer tid för uppdraget beror bland annat på att Ei önskar mer tid för att analysera konsekvenserna av förslaget och för att inhämta synpunkter från Naturvårdsverket.

Mer finns att läsa HÄR!

Källa: Energimarknadsinspektionen