Intresset för energifrågor rekordstort

Foto: Öresundskraft

Öresundskrafts kundundersökning visar att intresset för energifrågor är rekordstort. Över 500 fritextkommentarer i en kundenkät. Närmare 250 kunder anmälda till fjärrvärmemöte. Högtryck på solcellsfronten och många samtal om el till kundservice.

– Vi är överväldigade. Under mina år på Öresundskraft har jag aldrig upplevt ett så stort intresse för energifrågor som just nu.

Det säger Alexander Scheele, kundupplevelseansvarig på Öresundskraft. När han och hans kollegor genomförde en kundundersökning inför lanseringen av driftkontroll av fjärrvärmeanläggningar hos privatkunder, fick man över 500 kommentarer.

– Svaren hjälper oss att utforma vår nya tjänst Fjärrvärme Trygg men de visar också att intresset för energi är mycket stort. När vi arrangerade en informationsträff för våra privata fjärrvärmekunder anmälde sig nästan 250 personer. Vi har aldrig varit i närheten av de siffrorna förut.

Alexander Scheele pekar på högre elpriser och en allmänt stökig situation på den globala energimarknaden som förklaring.

– Våra kunder är mer medvetna om den egna energianvändningen, det ser vi bland annat på intresset för solceller, vi har rekordmånga förfrågningar. Vi märker det också på mängden samtal om elavtal till vår kundservice.

Alexanders råd till privatkunder som kanske oroas över el- och energipriserna är att först och främst se över sitt eget hus.

– Välj fjärrvärme om du kan, det är en trygg uppvärmning med stabila priser. Och alla de andra, klassiska råden gäller fortfarande: släck ljuset, vädra snabbt, tvätta på kvällar och nätter då elen är billigare, se över ditt elavtal, fundera på storleken på villans huvudsäkring.