Kammarrätten tar upp elnätsföretagens intäktsramar för ny prövning

Foto: Foto: Pixabay

slutet av februari 2021 meddelade förvaltningsrätten i Linköping domar i de mål som handlar om elnätsföretagens intäktsramar för åren 2020–2023. Energimarknadsinspektionen (Ei) överklagade domarna och nu meddelar Kammarrätten i Jönköping att de tar upp målen för ny prövning.

Målen handlar om de beslut som Ei fattade 2019 gällande elnätsföretagens intäktsramar för perioden 2020–2023.

Merparten av företagen överklagade Ei:s beslut och förvaltningsrätten gav i februari 2021 elnätsföretagen rätt på flera punkter.

Ei ansåg att frågan behövde prövas i högre instans och nu har Kammarrätten meddelat prövningstillstånd. Det innebär att målen kommer att tas upp för ny prövning i Kammarrätten i Jönköping.

Källa: Energimarknadsinspektionen