Telge Energis Hållbarhetsfond för strömmande vatten - 1,5 miljon kvar

På bilden syns sidofåra i Laxbäcken. Under sommaren 2020 har sidofåror öppnats upp i Laxbäcken. Troligtvis har flottarna stängt den fåra som syns till höger på bilden i början av 1900 talet. Genom att öppna upp fåror på detta vis möjliggörs uppväxtplatser med bra skydd för mindre fisk. Restaureringen 2020 är det första projektet som finansierats av Telge Energis Hållbarhetsfond. Mottagare av fondens medel är Vilhelmina Model Forest och projektet är restaurering av en sträcka på 9 km i Laxbäcken. Laxbäcken är en del av Ångermanälven, en av Sveriges stora produktionsälvar, som har utsatts för stor modifiering och förstörts i samband med tidigare vattenkraftsutbyggnad och flottning. Foto: Micke Strömberg, projektledare för restaureringen i Laxbäcken, Vilhelmina Model Forest.

I samband med att Telge Energi gick över till att sälja el med miljömärkningen Bra Miljöval, skapade bolaget en Hållbarhetsfond som stöttar projekt inom hållbar vattenkraft samt energieffektivisering. Fonden har ett årligt totalbelopp och det finns nu 1 528 824 kr kvar att söka för projekt för hållbar vattenkraft innan 2021 är slut.

Telge Energis Hållbarhetsfond ger stöd till två typer av projekt, hållbar vattenkraft och energieffektivisering. Projekt inom hållbar vattenkraft ska åtgärda miljöskador orsakade av vattenkraftens elproduktion. Det kan till exempel handla om så kallade faunapassager, dammutrivningar och ålgaller. Projekt inom energieffektivisering innebär åtgärder för en tydlig minskning av energianvändningen. Förbättring av isolering, effektivare ventilation och byte till bättre belysningsteknik är några exempel.

bild
Det första projektet som finansierats av Telge Energis Hållbarhetsfond är nu genomfört. Mottagare av fondens medel är Vilhelmina Model Forest och projektet är restaurering av en sträcka på 9 km i Laxbäcken. Laxbäcken är en del av Ångermanälven, en av Sveriges stora produktionsälvar, som har utsatts för stor modifiering och förstörts i samband med tidigare vattenkraftsutbyggnad och flottning. Fotog: Micke Strömberg

– All elproduktion påverkar miljö och klimat på ett eller annat sätt och varje elbolag måste ta sitt ansvar för det. Utbyggnad av vattenkraften har under många år förstört förutsättningar för djur och natur i våra älvar, de miljöskadorna måste vi åtgärda. Samtidigt är energieffektivisering även det en otroligt viktig del i ett hållbart elsystem. Genom fonden kan vi bidra till att fler projekt inom dessa två områden kan genomföras, säger Johannes Boson, vd på Telge Energi.

1,5 miljoner kvar att dela ut innan årets slut

För varje såld kilowattimme el avsätts runt 0,27 öre till Telge Energis Hållbarhetsfond. Under 2020 delades uppemot 1 miljon kr ut till projekt för hållbar vattenkraft, och i år finns pengar kvar i potten att söka. Under 2021 har det hittills kommit in få ansökningar och det finns i dagsläget hela 1 528 824 kr kvar att söka innan 2021 är slut. Under 2020 kunde Vilhelmina Model Forest genomföra restaureringsåtgärder i ett biflöde (Laxbäcken) till den hårt reglerade Ångermanälven tack vare Telge Energis Hållbarhetsfond.

bild
Fotograf: Micke Strömberg

– För varje år som går så blir det svårare och svårare att rädda kvar de arter som har funnits naturligt i älvarna här. Vattenkraftsutbyggnaden och flottningen har skadat mycket av de naturliga flöden som funnits och de projekt vi gör nu är avgörande för älvarnas livskraft. Utan Telge Energis Hållbarhetsfond hade det varit mycket svårt för oss att genomföra restaureringen efter flottningen i Laxbäcken. Vi har just nu ett projekt tillsammans med Telge Energis Hållbarhetsfond, som går ut på att ta fram en plan för hur havsvandrande arter återigen ska kunna vandra upp i Ångermanälven, säger Mikael Strömberg, Vilhelmina Model Forest.

Alla projekt som söker om stöd måste uppfylla krav från Bra Miljöval och granskas av Naturskyddsföreningens experter för att kunna godkännas. Några av kraven på projekt som ansöker om medel från Telge Energis Hållbarhetsfond är exempelvis:

  • Åtgärden som stödet ska gå till ska inte vara påbörjad
  • Åtgärden ska inte ha ålagts enligt lag eller myndighetsbeslut
  • Projekten ska dokumenteras och utvärderas, slutrapport överlämnas till Telge Energi
  • Utföraren ska kunna visa dokumentation om hur effekt uppnåtts
  • Projekten ska leda till dokumentation som kan delas i utbildningssyfte samt möjlighet till studiebesök