Green Cube och Smart Energy Sweden Group slås samman

Foto: Andrew Coelho/Unsplash

AS Green Cube Innovation Holding och Smart Energy Sweden Group AB går samman. Det sammanslagna bolaget kommer att bli Skandinaviens ledande företag inom förnybara bränslen. Företaget kommer att ha 120 bensinstationer i Norge och Sverige utöver en betydande B2B-verksamhet i båda länderna. Den nya koncernen kommer att dra nytta av stordriftsfördelar och har en tydlig tillväxtambition på marknaden för förnybara bränslen. Denna marknad förväntas växa kraftigt under de kommande åren, i linje med det globala målet för minskade utsläpp som uppnåddes vid COP26.

Det sammanslagna bolaget förväntar sig en omsättning på 3,9 miljarder kronor och EBITDA på 180 miljoner kronor för 2022.

”Storleken spelar roll på energimarknaden och den nya koncernen ger oss en bra bas i både Norge och Sverige. Vi tror att framtiden drivs av förnybara bränslen och har en ambition att bli 100 % förnybara till 2025. Vi tror att om vi vill göra skillnad och minska utsläppen nu måste vi byta ut bränslet inte fordonen snarare än att fokusera på ersätta den befintliga infrastrukturen. Det måste finnas en palett av olika lösningar, inte bara elbilar”, säger Magnus Nyfjäll, som blir vd för den nya koncernen.

Parterna har skrivit på ett termsheet och är i en due diligence-period fram till början av december efter slutförd due dilligence kommer parterna att fatta slutgiltigt beslut. Efter slutförandet av fusionen kommer aktieägarna i Green Cube Innovation Holding AS och aktieägarna i Smart Energy Sweden Group AB att äga den nya koncernen gemensamt.

Som en del av samgåendet förvärvar det nya bolaget en ägarandel på 20% i Colabitoil Produktion AB. Colabitoil Produktion AB planerar att bygga en produktionsanläggning i Norrsundet, norr om Stockholm. Colabitoil Produktion AB kommer att använda den unika teknik som utvecklats av Colabitoil Group för att producera förnybar bensin och diesel vid produktionsanläggningen. Anläggningen förväntas starta produktion 2025. Det nya sammanslagna bolaget kommer också att förvärva en exklusiv licens från Colabitoil Group för att producera förnybar bensin och diesel i Norge.

AS Green Cube Innovation Holding (GCI) är ett norskt privatägt energibolag etablerat 2006 med huvudkontor i Oslo, Norge. GCI grundades som ett förnybart företag med målet att ersätta fossil energi med förnybara energikällor.

GCI är distributör av både biobränsle och fossilt bränsle genom de tre varumärkena Eco-1, Automat 1 och Nordic Fuel Supply i Norge och Sverige.

GCI-koncernen har en total omsättning på cirka 1 900 miljoner kronor (2020), varav cirka 560 miljoner kronor genereras i Sverige. GCI-koncernen har cirka 23 heltidsanställda.