Europeiska Patentverket godkänner myFC ansökan

Sebastian Weber, teknisk chef på myFC. Foto: myFC

Europeiska Patentverket meddelar att myFC får ett av sina patent godkänt i ett flertal länder. Med hjälp av den elektrokemiskt manövrerade ventil som patentet skyddar går det att distribuera ut vätgasen individuellt till bränslecellerna.
 

– Det möjliggör en kostnadseffektiv, individuellt anpassad och mer skonsam drift, plus att det ger bättre total verkningsgrad, säger Sebastian Weber, teknisk chef på myFC.

Vid drift av ett bränslecellssystem bestående av ett flertal bränsleceller, kombinerade i så kallade FCA:er (Fuel Cell Assembly), distribueras ett gemensamt flöde av vätgas till de olika cellerna.

FCA:erna som ingår i samma system opererar naturligt med en viss variation i arbetsläge, till exempel beroende på variation i temperatur – något myFC:s elektronik hanterar för att maximera systemets kapacitet.

– En ytterligare optimeringsmöjlighet är att kunna styra vätgasflödet individuellt för varje FCA, säger Sebastian Weber.

Det patent som nu blir godkänt för Europa gäller för en elektrokemiskt manövrerad ventil som kan styra vätgasflödet och som kostnadseffektivt kan implementeras tillsammans med bränslecellerna i en FCA – med samma teknik och produktion.

– Den patenterade tekniken ger oss ytterligare möjligheter att optimera våra modulära och skalbara bränslecellslösningar, säger Sebastian Weber.

Ventillösningen går även att använda i andra sammanhang, och har därför en möjlig avsättning inom helt andra områden än just bränsleceller.

myFC:s patentportfölj består av mer än 100 godkända patent och pågående patentansökningar.