Värdena i schablonmetoden för anslutningar till elnätet 2022 har justerats

Foto: Nikola Johnny Mirkovic/Unsplash

Nu har Energimarknadsinspektionen (Ei) justerat de värden som används i metoden för att beräkna avgiften för anslutning till elnätet. De nya värdena börjar gälla den 1 januari 2022.

Med hjälp av en schablonmetod räknar Ei ut vad som är en skälig avgift för att ansluta exempelvis en villa eller en anläggning till elnätet. Enkelt beskrivet räknas avgiften ut utifrån en grundavgift, därefter tillkommer en kostnad per meter beroende på hur långt det är till anslutningspunkten.

Uppdateras varje år

Ei uppdaterar kostnaderna för schablonmetoden varje år. Detta sker genom att kostnaderna indexeras för att på så sätt följa den generella kostnadsutvecklingen för de delar som ingår i en anslutning. De nya värdena börjar gälla den 1 januari 2022 och finns nu publicerade i en uppdaterad version av HÄR!

Källa: Energimyndigheten