Den elektriska kolonilotten

Foto: Anette Wennberg

År 1845 drabbades Irlands potatisodlingar av en svampsjukdom som reducerade skörden med upp till tre fjärdedelar under de följande sju åren. Samtidigt fortsatte de brittiska markägarna att exportera potatis från Irland. Resultatet: 1.5 miljoner svalt ihjäl och många irländare utvandrade, inte minst till Amerika.

Sverige 2021: En stor del av svensk vindkraftsproduktion ägs av utländska intressen, som inte bara bygger och driver vindkraftverk utan också är upp-backade av så kallade Power Purchase Agreements (PPA). Ett PPA innebär att man sålt produktionen till en förbrukare, ofta redan innan kraftverket byggts och garanterar båda parter ett visst pris. Dessa ägare är inte särskilt engagerade i det svenska behovet av elförsörjning, utan vill kunna uppfylla kontraktsvillkoren i sina PPA som i stor utsträckning förutser elexport. Man har ingen möjlighet eller önskan om att bygga vindkraftverk på hemmaplan, därför söker man sig till de förment värdelösa landarealerna som Sverige erbjuder. 

Under tiden brottas Sverige med en elbrist som, även om vi ännu inte upplevt större avbrott i elleveranserna, redan har medfört att företag inte
kan expandera och tusentals jobb kan inte heller skapas. Den förtida nedläggningen av ett antal kärnkraftverk har medfört att vi blir alltmer beroende av vattenkraften. Ett så kraftigt uttag av vattenkraft som i skrivande stund (oktober 2021) kan få digra konsekvenser längre fram om nederbörden inte spelar med. Dessutom har vi extremt höga priser, framförallt i södra Sverige. Tillgång och efterfrågan styr priset på en marknad, om all el som produceras i Sverige också användes i Sverige hade man sparat på nivåerna i vattenmagasinen och kunnat erbjuda Sveriges befolkning anständiga priser. Men nej, istället exporteras el i stor omfattning.

Varför? Svaret finns att hämta i PPA-erna. Likt de brittiska kolonisatörerna tvingar investerarna Sverige att exportera el till Europa, helt enkelt därför att de som smäller upp vindkraftverk i Sverige aldrig haft en tanke på att delta i Sveriges energiförsörjning. De måste istället uppfylla villkoren i sina PPA-er. Det vill säga exportera, oavsett den interna situationen i Sverige. De utländska investerarna är i stor utsträckning europeiska och amerikanska riskkapitalbolag och schweiziska banker, och även om de bedyrar att de gör det här av godhet och omsorg om planeten, får man anta att vinstintresset även spelar en inte helt oansenlig roll. Sympatin med de som beklagar sig när de får en skog av
200 meter höga torn som granne är i alla fall inte märkbar. Lika lite som de
brittiska godsägarna brydde sig om den irländska befolkningen svalt.  

Det är inte svårt att föreställa sig en situation med elransonering i Sverige, samtidigt som exporten fortsätter. Då kommer gamlingar i Sverige att frysa ihjäl på äldreboenden. Hemtjänsten kommer inte fram eftersom elbilen inte går att ladda. Skolorna är stängda, vårdcentralerna likaså. Mobilnäten är utslagna och ICA har stängt eftersom man inte kan ta betalt. Men Münchener Stadtwerke får ström från sina svenska vindkraftverk. Ett kontrakt är ju ett kontrakt…

Hur är det möjligt att man sålt ut svensk suveränitet på detta sätt? Sverige håller på att förvandlas till en kolonilott för de mäktiga. Varför tillåter svenska politiker detta att hända? Förstår de inte eller har de korrumperats? Är de så besatta av klimatfrågan att de inte kan se någon annan fråga tydligt längre? Många politiker verkar tycka att det är acceptabelt att Sveriges befolkning i allt större utsträckning ska iklä sig säck och aska för att hjälpa grannländerna att minska koldioxidutsläppen och rädda det globala klimatet, påminnande om medeltidens flagellanter som sökte syndernas förlåtelse genom att piska sig själva blodiga. Frågan är vad svenska folket tycker.

Text av Sven Olof Andersson Hederoth.

bild