Testar elfordon på publika vintervägar i norr

Om 6 till 7 procent av den svenska fordonsparken skulle ”låna ut” energi motsvarande 2 mil under 1-2 timmar motsvarar det effekten från en kärnkraftsreaktor. Foto: ABB

Aktörer bakom biltestföretagens samverkansorganisation, SPGA, bildade tidigare i år bolaget TestInfra Sweden, med syftet att påskynda elektrifieringen i vintertestregionen och en snabb omställning till hållbara transporter i Europa och globalt. Här ska man, på samma sätt som vid tester av bilar med förbränningsmotorer, kunna testa elfordon på publika vintervägar. Nu är ett första avtal tecknat för att säkra provningen under kommande vinter. ABB står för laddinfrastrukturen och kommer att ladda fordonen med två Terra HP-laddare på 350 kW för att uppfylla testkundernas behov. 

– Vi är en av de större leverantörerna till laddinfrastrukturen inne på testanläggningarna och vi är glada att kunna erbjuda våra mobila Terra HP-laddare för sluttester på publika vägar i vinter, säger Eva Kvist Östgren, chef för ABB:s e-mobilityverksamhet i Sverige.

Norra Sverige erbjuder unika förutsättningar att påskynda den globala utvecklingen mot en hållbar transportsektor, både för fordon och laddinfrastruktur. De nordiska vintrarna utgör en bra grund för att testa och validera nästa generations robusta och hållbara fordon, i både -40 och +30 grader. Omställningen behöver gå snabbt och Sverige kan spela en viktig roll. TestInfra Sweden AB vill tillsammans med industri, akademi och samhälle verka för en utökad infrastruktur i Norrbotten och Västerbotten.

– Om något år bedömer vi att i princip samtliga bilar som testas i regionen är laddbara. Huvuddelen av provningen kommer att ske inne på våra testanläggningar men sista stegen i provningen sker dock på publika vägar och den publika snabbladdningen är i princip obefintlig i testsregionen, säger Michael Lindeman, ordförande för TestInfra Sweden.

Det internationella flödet av testande kunder ger unika förutsättningar att bygga kunskap för fordon med batteri- och bränslecellsteknik. Region Norrbotten, Vattenfall, Luleå Tekniska universitet och SPGA samarbetar för att säkra en snabb integration av e-mobilitet i elnätet.

– Med allt som sker inom industrin och dess elektrifiering ser vi ett stort behov av att, redan nu börja bygga kunskap om framtidens energisystem och tillhörande testbehov, säger regionråd Nils-Olov Lindfors på Region i Norrbotten.

En viktig fråga för en hållbar kraftförsörjning är dynamisk balansering av elnätet, att helt enkelt kunna släta ut effekttoppar. Vattenfall driver forskning- och utvecklingsprojektet FlexConnect i Riksgränsen för att möjliggöra ett flexibelt anslutningsavtal för snabbladdning i områden med kapacitetsbrist. Breddinförandet av e-mobilitet är inte bara en utmaning. I ett elnät med allt mer förnybar el i produktionen är det också en möjlighet.

SPGA ser ”Power-pooling”, parkerade elbilar som stöttar nätet under höglasttid, som ett kommande testbehov

– Elbilar finns redan på marknaden och om 6-7 procent av den svenska fordonsparken skulle ”låna ut” energi motsvarande 2 mil under 1-2 timmar motsvarar det effekten från en kärnkraftsreaktor, säger Robert Granström, ordförande för SPGA.

Sarah Rönnberg, Professor vid LTU’s avdelning för Energivetenskap, avslutar med att säga: ”Kommande vinter lägger vi och Vattenfall gemensamt fokus på att studera hur elfordonsladdarna påverkar elnätet och planera för nästa steg i våra tester. Vintern 2022-23 räknar vi även med att kunna studera hur batterier kan bidra till att stabilisera elnätet, med publika laddplatser som utgångspunkt.”