Montas app för laddning fungerar med många laddstationer

Montas app är gratis och finns för iPhone, Android och som webbapp. Bild: Monta

Laddstartupen Monta som bland annat finansieras svenska Pale Blue Dot etablerar sig i Sverige. Montas app för laddning av elbilar bygger på en plattform som fungerar med alla laddstationer, oavsett om de ägs av stora laddföretag, hotell eller privatpersoner. Montas mål är att vara den enklaste tjänsten för laddning av elbilar och främja utbyggnaden av laddinfrastrukturen.

Genom att samla laddstationsägare av alla storlekar och elbilsförare på samma plattform ska Monta förenkla köp och försäljning av laddningstjänster för elbilar. Företaget vill på så sätt göra laddstationer mer tillgängliga för elbilsägare och mer lönsamma att investera i. Stora och välkända operatörer för laddningsstationer får tillgång till en större marknadsplats med fler kunder och större andel lyckade laddningar. För första gången kan också mindre ägare av laddstationer såsom privatpersoner och hotellkedjor öppna upp sina stationer och sälja el till elbilsförare.

– Sverige ligger långt fram i elbilsomställningen, men liksom på andra marknader bromsas utvecklingen av bristfällig infrastruktur. Samtidigt som det finns för få laddstolpar finns det mängder av olika appar att hålla reda på, vilket försvårar elbilsägandet. Det gör Sverige till en perfekt tillväxtmarknad för Monta, säger Casper Rasmussen, vd och medgrundare på Monta.

Sverige har idag cirka 250 000 laddbara bilar, men endast 13 000 publika laddningsstationer, vilket enligt bilistorganisationen M Sverige är drygt hälften så många som behövs. Montas mjukvara administrerar prissättning, access, betalning och elanvändning. Tack vare tjänstens algoritm kan laddning ställas in så att den sker när priset är lägst eller då tillgången på grön el är som störst.

– Genom att öppna upp existerande laddstolpar för fler blir det enklare att välja en elbil och när incitamenten för att äga laddningsstationer ökar kan fler investera och bygga ut infrastrukturen, säger Casper Rasmussen.

Bland Montas investerare finns såväl den danska statens gröna investeringsfond och sedan april i år den svenska gröna riskkapitalfonden Pale Blue Dot. Monta som grundades i november förra året siktar på expansion till tio länder i Europa det närmaste året med start i Sverige och Norden. Företaget har idag över 50 partners i Norden, Tyskland och Storbritannien. Målsättningen i Sverige är att ha 10 000 laddningsstationer och en fjärdedel av alla elbilsförare anslutna till tjänsten vid slutet av 2022.

– Framgången för den svenska elbilsomställningen är en fråga om pris och kundupplevelse. Oavsett hur bra din elbil är så blir upplevelsen dålig om du inte kan ladda din bil på ett smidigt sätt, avslutar Casper Rasmussen.

Montas app är gratis och finns för iPhone, Android och som webbapp. Montas affärsmodell baseras på en transaktionsavgift på 2-10 procent för alla laddningar.