Porsche i utvecklingssamarbete med svenskt bränslecellsföretag

Svensk bränslecellsteknik ger betydligt längre driftstid för lagerrobotar Foto: myFC

Mer up-time, krav på mindre ytor och färre lagerrobotar. Fordonstillverkaren Porsche har ingått ett konceptutvecklingssamarbete med det svenska bränslecellsföretaget myFC om utveckling av lagerrobotar, AGV, Automated Guided Vehicle. Robotarna ska användas i Porsches logistikcenter i Leipzig, Tyskland och ersätta konventionellt batteridrivna robotar.

– Det är en viktig kommersiell framgång för oss som ett innovationsdrivet företag, med vår vätgasdrivna och hållbara bränslecellsteknik, samt för dess användning i det för oss prioriterade segmentet intralogistik, säger Michael Glantz, vd för myFC.

Ordern avser ett utvecklingsprojekt och leverans av proof-of-concept-integration där myFC:s patenterade hybridlösning för platta, modulära och skalbara bränsleceller ska integreras i de lagerrobotar som används i det automatiserade logistikcentret. Enligt laboratorietester ger myFC:s bränslecellslösning i kombination med batterier en betydligt längre driftstid för AGV:er och autonoma mobila robotar jämfört med konventionella batterilösningar, vilket i sin tur minskar kostnader och investeringsbehov.

Produktivitetshöjning genom ökad automationsgrad är ett prioriterat område inom den konkurrensutsatta fordonsindustrin. Tack vare myFC:s lösning kan Porsche både effektivisera och hålla ner kostnaderna för driften av lagret. myFC:s bränsleceller är skalbara och modulära, vilket innebär stor flexibilitet jämfört med konventionella ”stackade” bränsleceller.

För närvarande finns fler än 100 godkända eller pågående patentansökningar kring myFC:s teknologi. Nyligen fick företaget ett av sina patent godkända av det indiska patentverket. Patentet skyddar en skonsam metod för att effektivt starta upp bränslecellerna och övergå till en effektgenererande fas, och samtidigt upprätthålla bränslecellernas långa livstid.