GK utser Alexis Kahlmann till ny vd

Alexis Låftman Kahlmann. Foto: GK

Den 4 januari tillträder Alexis Låftman Kahlmann som VD för GK i Sverige. Han kommer att ha det fullständiga ansvaret för GK:s svenska verksamhet.

Alexis Kahlmann, 54 år, har lång och bred erfarenhet från bland annat chefspositioner på Coor, Keolis och Skanska. Han har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik och Master of Science från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH, 1992) och har även en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm (1994).

Kahlmann kommer senast från tjänsten som interim VD för Strategy & PMO inom Sodexo Healthcare, Seniors and Education.

- Alexis är en klok och erfaren ledare med dokumenterade resultat, och jag ser fram emot att ha honom ombord som ledare för GK i Sverige och som en del av GK:s koncernledning. Hans ledarstil präglas av struktur och förutsägbarhet, men han är också långsiktig och strategisk. Alexis förstår vikten av att skapa en affärskultur baserad på goda värderingar, och han är en bra kommunikatör som kan skapa engagemang och motivation bland chefer och medarbetare. Det är egenskaper som passar bra in i vår kultur, säger Kim Robert Lisø, koncernchef på GK.

GK i Sverige består av Gunnar Karlsen Sverige AB och dotterbolaget GK Rör AB. Det svenska företaget har cirka 700 anställda och en årlig omsättning på över 1,67 miljarder kronor (NOK, 2020). Med våra 30 kontor i hela Sverige levererar vi smarta och hållbara lösningar inom ventilation, kyla, byggnadsautomation och rör.

- Jag ser fram emot att ta mig an uppgiften att föra GK:s svenska verksamhet framåt. Med en gedigen grund i form av en ny koncernstrategi ser jag stora möjligheter att stärka och utveckla GK:s position som en ledande teknisk entreprenör och verksamhetspartner på den svenska marknaden, säger Alexis Kahlmann.

Han tillägger att GK: s fokus på hållbarhet var en viktig drivkraft.

- Jag identifierar mig starkt med GK:s värderingar; inkluderande, nyfiken och ansvarstagande och ser verkligen fram emot att lära känna en, vad jag uppfattar, mycket kompetent och framåtblickande organisation som tar tydliga steg för att leva upp till gruppens vision om att vara en klimatförebild och bidra till det nödvändiga gröna skiftet i byggbranschen, säger Kahlmann.