Ovakos siktar på koldioxidneutral stålproduktion januari 2022

Bild: Ovako.

Ovako tar nu nästa steg genom att satsa på koldioxidneutral stålproduktion, med start 1 januari 2022.  En viktig del i arbetet är att använda ny teknik för att värma stål med fossilfri vätgas, skriver företaget i ett pressmeddelande. 

- Vi vill ligga i framkant i övergången till ett hållbart samhälle utan koldioxidutsläpp, därför satsar vi nu på 100% koldioxidneutral stålproduktion från årsskiftet. Ovakos klimatinitiativ har hittills bidragit till att minska vårt koldioxidavtryck med 55% sedan 2015. Genom vätgassatsningen kommer vi ytterligare kunna driva utvecklingen framåt och samtidigt stötta våra kunder i deras resa att göra sina produkter mer klimatsmarta, säger Marcus Hedblom, VD och koncernchef för Ovako.

Ovako har minskat sina koldioxidutsläpp  genom att helt använda fossilfri el, effektivisera processer, och investera i övergång till fossilfria bränslen vid värmebehandling. Nu bygger man vidare på det framgångsrika vätgasförsöket och förbereder att under 2022 ställa om anläggningen i Hofors till att värma stål inför valsning med fossilfri vätgas. Initiativet har fått stöd av Energimyndigheten samt flera industripartners. En storskalig implementering av vätgasdriven värmning av stål kommer ytterligare minska produktionsutsläppen med totalt 80% från basåret 2015 - det vill säga ytterligare 50% från dagens redan låga nivåer. 

 Företaget kommer från och med årsskiftet att balansera de återstående koldioxidutsläppen i produktionen genom klimatkompensering till dess att målet är uppfyllt. Kompenseringen kommer gradvis att minska i takt med att företaget fortsätter att investera i ny teknik och förbättra sina processer. Syftet med klimatkompensationen är att minska de globala koldioxidutsläppen och därigenom bidra till omställningen för ett hållbart samhälle.