Regeringen har beslutat om elledningen mellan Ekhyddan och Hemsjö

Bild: Pxels

Regeringen har fattat beslut i två ärenden om tillstånd för Svenska kraftnät att bygga och driva en 420 kilovolts elledning mellan Ekhyddan i Kalmar län och Hemsjö i Blekinge län. I det ena ärendet meddelar regeringen tillstånd och i det andra att lämna tillbaka ärendet till Energimarknadsinspektionen för ny prövning.

Det ena ärendet gäller sträckningen Nybro till Hemsjö, där regeringen har beslutat att meddela tillstånd för en luftledning i den sträckning som Svenska kraftnät ansökt om. Regeringen lämnar tillbaka ärendet till Energimarknadsinspektionen för att besluta om villkor för att bygga och underhålla ledningen.

Det andra ärendet gäller sträckningen Ekhyddan till Nybro, där regeringen har beslutat att lämna tillbaka ärendet till Energimarknadsinspektionen för ny prövning. Anledningen är att Svenska kraftnät behöver komplettera påverkan på arter och habitat. Enn sådan komplettering bör inte göras hos regeringen som överinstans.

Bakgrund

Svenska kraftnät har ansökt hos Energimarknadsinspektionen om tillstånd (s.k. nätkoncession) att bygga och driva en 420 kilovolts elledning mellan Ekhyddan och Nybro i Kalmar län och vidare från Nybro till Hemsjö i Blekinge län. Ledningen ska kopplas till en befintlig utlandsförbindelse från Nybro till Litauen och avlasta och förstärka transmissionsnätet i regionen.

Energimarknadsinspektionen beslutade den 5 september 2019 att avslå Svenska kraftnäts ansökan. Svenska kraftnät överklagade beslutet till regeringen som i dag 16 september 2021 har fattat beslut i ärendena.