Klimatklivet beviljar investeringsstöd till Strandmöllen AB för vätgasprojekt

Bild: Strandmöllen

Klimatklivet har beviljat Strandmöllen AB investeringsstöd för uppförandet av en anläggning för vätgasproduktion i småländska Ljungby. Detta möjliggör Strandmöllen ABs deltagande mot en grönare framtid med ett nybanade vätgasprojekt med inriktning på tunga fordon. Målet är att bli en svensk vätgasproducent att räkna med.

Vätgas används för att lagra, transportera och tillhandahålla energi, vilket gör att vätgas kan användas både som råvara, bränsle och energibärare. Viktigast av allt är att vätgas ej bidrar till utsläpp av CO2 då det används som fordonsbränsle, bara vattenånga. Vätgas som framställts med grön energi är alltså ett mycket klimatvänligt drivmedel som minskar transportsektorns utsläpp av CO2.

Strandmöllen har stor erfarenhet av att producera vätgas, då bolaget sedan 60 år producerat vätgas i Danmark, där man framförallt fokuserat på vätgas till personbilar. Utöver detta har Företaget även varit en stor del i uppbyggnaden av infrastrukturen kring tankstationer i Danmark där det idag finns ett rikstäckande nät av tankstationer. Redan idag levererar företaget vätgas till ett flertal utvecklingsprojekt för tunga fordon i Sverige.

Vätgasprojektet är unikt i sitt slag, då flertalet synergieffekter koordinerats för att säkra efterfrågan av vätgasen redan innan produktionsstart. Tillsammans med lokala aktörer är Strandmöllen del av ett lokalt samarbete för att skapa ett hållbart kretslopp kring vätgasen, sett både ur en ekonomisk samt hållbarhetsmässig synvinkel.

Utöver Strandmöllen AB ingår Ljungby Energi, Ljungby Kommun och PS Energi i samarbetet, där Ljungby Energi står för elförsörjningen med hjälp av lokala förnybara energikällor, Ljungby kommun upplåter mark och är en framtida kund och PS Energi ansvarar för uppförandet av en tankstation för vätgas.

Anläggningen i Ljungby har en kapacitet på 2 MW och förväntas vara igång hösten 2023.