PowerCell utvecklar kylaggregat till lastbilar

Bränslecellssystem. Foto: Power Cell

PowerCell Sweden har fått en order från Robert Bosch GmbH avseende den initiala utvecklingen av ett bränslecellssystem för drivning av kylaggregat till lastbilar, så kallade truck/trailer refrigerator units. Värdet av det initiala utvecklingsuppdraget kan komma att uppgå till totalt cirka 13 miljoner kronor. Om det initiala utvecklingsuppdraget avlöper väl och parterna kan nå en uppgörelse om de slutgiltiga kommersiella villkoren, kan utvecklingsuppdraget komma att förlängas samtidigt som PowerCell Sweden i så fall även kommer att producera den nya stacken.

Utvecklingsuppdraget innebär en breddning av det nuvarande samarbetet mellan PowerCell Sweden och Robert Bosch som hittills begränsat sig till bränslecellsstacken S3 och framdrivning av fordon inom det traditionella fordonssegmentet, det vill säga, bilar, lastbilar och bussar. Det bränslecellssystem som PowerCell Sweden nu fått en order på den initiala utvecklingen av kommer att baseras på en nerskalad version av PowerCells bränslecellstack S3. Om utvecklingsprojektet avlöper väl och parterna kommer överens om de slutgiltiga kommersiella villkoren, kan utvecklingsprojektet för PowerCell Swedens del komma att förlängas. Vid ett sådant utfall kommer PowerCell Sweden även att producera den nya stacken.

Systemet kommer att möta efterfrågan för vätgaselektriska lösningar med en effekt upp till 30 kW och kommer att kunna erbjuda ett konkurrenskraftigt alternativ till fossilbaserad kraftgenerering inom en rad volymapplikationer förutom kylaggregat, däribland telekommaster och basstationer.