ESS uppnår högsta möjliga nivå för miljöcertifiering

ESS kontorsbyggnad i Lund Bild: Fotograf: Roger Eriksson/ESS

European Spallation Source (ESS) starka fokus på hållbarhet i bygget och driften av forskningsanläggningen leder till nya hållbarhetsstandarder för forskningsinfrastrukturer världen över. Nyligen fick ESS kontorsbyggnad i Lund högsta möjliga miljöbetyg, Outstanding, enligt det internationella miljöcertifieringssystemet BREEAM.

I slutet av juni emottog ESS det officiella BREEAM-certifikatet som bekräftar att ESS-kontoret uppnått en av de högsta poängnivåerna i världen (91,5%) och erhåller högsta betyg, Outstanding, i det internationella miljöklassningssystemet för byggnader.

 

bild
Foto: Roger Eriksson/ESS

 

- Vi har på ESS sedan första början haft ett mycket starkt hållbarhetsfokus, med målet att bli en av de mest miljömässigt hållbara forskningsinfrastrukturerna i världen, säger Kent Hedin, ESS Head of Conventional Facilities. Vi beslutade redan innan ESS-bygget startade 2014 att utgå från BREEAM för våra hållbarhetskrav. Miljöbetyget Outstanding är ett kvitto på att alla våra ansträngningar och hårda arbete tillsammans med våra partners för att bygga anläggningen på ett hållbart sätt varit framgångsrikt.

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) etablerades i Storbritannien i början av 1990-talet som världens första miljöklassningssystem. Det är idag det globalt ledande miljöcertifieringssystemet med nästan 600 000 byggnader certifierade i 89 länder. BREEAM bedömer byggnaders miljöprestanda inom ett antal olika områden, som till exempel energieffektivitet, val av hållbara material, vattenhushållning och innovativa lösningar.

BREEAM-certifieringen har erhållits för kontorsbyggnaden, men ESS har tillsammans med byggpartnern Skanska följt samma högt ställda hållbarhetskrav för alla de 26 byggnaderna som ingår i ESS-anläggningen.

- Att uppnå Outstanding-nivån har krävt ett långsiktigt tänk och gemensamma kraftansträngningar från alla inblandade - från designers och ledning till inköpare och underleverantörer- för att hantera alla hållbarhetsaspekter, som avfallshantering, transporter och energianvändning, säger Karin Svedin, ESS Campus Project Manager. Vi är stolta över att se att detta enastående lagarbete burit frukt och är säkra på att ESS kommer att användas som referensram för hållbart byggande framöver.

BREEAM Internationals Outstanding-klassning har tagit ESS specifika karaktär och innovativa lösningar i beaktning, till exempel när det gäller återvinningen av överskottsvärme från forskningsanläggningen, för återanvändning i ESS egna byggnader och i det lokala fjärrvärmenätet.