Energideklarationer ett trubbigt vapen

Janerik Henriksson/TT: Bristande uppföljning gör det svårt att se om energiförbrukningen har påverkats av systemet med energideklarationer. Arkivbild.

Sedan 2009 ska alla småhus som säljs i Sverige ha en energideklaration, som beställs och betalas av husets ägare. Om det går att förbättra byggnadens energiprestanda ska energideklarationen också innehålla rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder.

Systemet bottnar i ett EU-direktiv, men nu visar Riksrevisionens granskningsrapport att en majoritet av husköparna förvisso tar del av energideklarationen, men påverkas bara marginellt i valet av hus eller viljan att energieffektivisera.

"Nästan hälften av köparna uppger att de helt bortser från energideklarationen i valet att köpa ett specifikt hus. De åtgärder som rekommenderas i energideklarationerna genomförs sällan", säger Emelie Lilliefeldt, projektledare för granskningen, i ett pressmeddelande.

Rapporten visar också att det genomsnittliga antalet rekommenderade åtgärder i energideklarationerna har minskat sedan 2012 – tvärtemot ambitionerna.

Systemet kan dock ha haft viss effekt på huspriserna: småhus i den sämsta energiklassen säljs för 10–11 procents lägre pris än hus i den bästa energiklassen.