Eco Wave Power har valts ut till två acceleratorprogram

The Hono. British ambassador in Israel, Mr. Neil Wigan and Inna Braverman CEO of Eco Wave Power. Bild: Eco Wave Power

Som medlem i Accelerator-programmen i Spanien (Rising UP) och i Storbritannien (Cleantech Bootcamp 2021) ges Eco Wave Power (Eco Wave Power Global, aktiesymbol: ECOWVE) ett unikt tillfälle att etablera partnerskap och växa på två av världens mest attraktiva marknader för vågkraft. Det spanska programmet kommer att pågå i 6 till 8 månader, medan det brittiska programmet kommer att pågå under fyra veckor med partners som den brittiska ambassaden i Israel, Shell, Octopus Energy, Hewlett Packard Enterprise, National Grid och Clean Growth Fund m.fl. Båda programmen syftar till att skapa affärsmöjligheter genom skräddarsydda investerarnätverk, access till stora nationella och internationella evenemang, affärsutveckling, juridiskt stöd samt lokal marknadsföring och kommunikation.

Spanien och Storbritannien är två stora potentiella marknaderna för förnybar energi. Eco Wave Powers vågenergiteknik har redan fått positiv uppmärksamhet i Spanien och Storbritannien för sin banbrytande teknik med ett antal LOISs som undertecknats med stora hamnar i dessa länder. Sedan 2020 har Eco Wave Power undertecknat avsiktsförklaringar med hamnen i Bilbao, hamnen i Valencia, hamnen i Barcelona och hamnen i Las Palmas.

Spanien har 8 000 km kustlinje och ett ambitiöst mål om att nå 74% förnybara energikällor fram till 2030, medan Storbritannien har över 12 500 km kustlinje och ett mål att nå netto-noll 2050.

Inna Braverman VD för Eco Wave Power säger att ”Spanien och Storbritannien är strategiska marknader för att utvidga Eco Wave Powers verksamhet. Att medverka i Rising UP i Spanien och Global Tech Connect UK Cleantech Bootcamp 2021 kommer att göra det möjligt för oss att vidareutveckla de projekt vi har på gång i dessa marknader, samt att säkra ytterligare projekt”.

Martin Jerch, programansvarig för Rising UP i Spanien kommenterade: “Rising UP i Spanien är väl positionerat för att hjälpa Eco Wave Power att utveckla och implementera sin teknik på den spanska marknaden tack vare sin expertis inom uppstart och utveckling av entreprenörsprojekt inom landet. Eco Wave Power passar perfekt för den spanska marknaden i och med den spanska regeringens initiativ för förnybar energi och Spaniens långa kust.”

Elinor Honigstein, chef för UK Office & Strategic Partnerships, UK Israel Tech Hub kommenterade: ”Vi är mycket glada över att få med Eco Wave Power i Cleantech Bootcamp 2021, som ett av fem israeliska företagen som valts till det dedikerade programmet för israelisk och europeisk ren teknologi. Vi ser en ljus framtid för Eco Wave Power i Storbritannien och ser fram emot att stötta dem på deras resa”.