Vattenfall Eldistributions upphandling vinns av Techinova

Kontraktsansvarig Peter Fransson är nöjd med den slutliga lösningen och produktionen står förberedd för utrullning.

Techinova vinner upphandling till Vattenfall Eldistribution. Ett ramavtal är signerat och löper på två år med möjlighet till ytterligare två års förlängning. Vattenfalls huvudsyften med upphandlingen är att säkra leverans till kunderna samt att bidra till ett hållbart samhälle.

Lösningen omfattar motordonsskåp för motorstyrning av frånskiljare med fjärrstyrning och informationsinsamling. Upphandlingen utgör ett område inom Vattenfalls projekt Pandora och gäller för Vattenfall Eldistributions elnät i Sverige. Techinova har anpassat sin lösning för att överensstämma med Vattenfalls krav. Efter en konstruktiv testperiod parterna emellan är Techinovas lösning godkänd i enlighet med samtliga Vattenfalls krav. De första avropsordrarna är lagda och utrullning förbereds.

– Avtalet lägger grunden för ett långsiktigt samarbete och ger oss möjlighet att växa. Våra medarbetares kompetens i kombination med nya investeringarna och fördjupade samarbeten med våra underleverantörer har gett oss de nödvändiga förutsättningar vi behöver för att klara volymleveranser, säger Marianne Ivarsson, VD på Techinova AB.

– Techinova kunde visa den mest kostnadseffektiva lösningen enligt vår kravspecifikation. Vi ser fram emot ett gott samarbete säger Patrik Klint, Systemspecialist på Vattenfall.