Storfors Folkets hus i Piteå halverar energianvändning och sänker kostnader

Storfors Folkets hus är ursprungligen från 1909. Omfattande ombyggnation gjordes1946 och en tidigare renovering1977. Huset och omfattar totalt 396 kvadratmeter. Foto: Halldo Lundgren

Piteå kommun har genomfört ett lyckat energiprojekt i samband med renoveringen av Storfors Folkets hus. I slutredovisningen presenterar Fastighets- och serviceförvaltningen en halvering av energianvändningen och en årlig besparing på omkring 50 000 kronor.

Projektet har genomförts med delfinansiering på 125 000 kronor från Belok – ett medlemsnätverk som initierades av Energimyndigheten 2001 för att driva utvecklingen mot mer energieffektiva lokalfastigheter.

-Vi har i det här projektet arbetat med Beloks Totalmetodik, en metod som innebär att vi genomfört flera energieffektiviserande åtgärder samtidigt i ett större åtgärdspaket. Dessa identifierade vi och genomförde i samband med renoveringen 2016–17, men projektet redovisas först nu efter fem år för att utvärdera resultatet av vårt arbete, säger Kerstin Albertsson Bränn, avdelningschef Fastigheter, Fastighets- och serviceförvaltningen, Piteå kommun.

Principen med totalmetodiken är att de lönsamma åtgärderna är med och finansierar de mindre lönsamma för att på så sätt generera och erhålla en större totalbesparing samtidigt som energieffektiviteten ökar.

-Och det har vi verkligen lyckats med. Vi har halverat energianvändningen samtidigt som vi sänkt kostnaden årligen. Det känns jättebra att vi kunnat arbeta med den här helhetslösningen för fastigheten, det är ett steg i rätt riktning för att nå det nationella energipolitiska målet med 50 procent effektivare energianvändning år 2030, säger Kerstin.

Åtgärder som genomförts:

  • Fjärrvärmekonvertering
  • Nedsäkring elanläggning - säkrat ned från 50 A till för närvarande 25 A
  • Snålspolande tappvattenarmatur
  • FTX-ventilation - installation av ventilationsaggregat med roterande värmeväxlare och vattenburen eftervärme, nytt kanalsystem och don för till och frånluft
  • Fönsterbyte - byte av vissa fönster från treglasfönster med 1,5 i u-värde till ett modernt fönster med u-värde 1,1.
  • Styråtgärder - bättre övervakning och styråtgärder
  • Belysning - byte av belysningsarmaturer till energieffektivare variant, typ LED