Ei - om elmarknaden vecka 23 2021

Terminspriserna för kol visar en fortsatt stark uppgång.

Systempriset sjönk med 10 procent i jämförelse med föregående vecka. Elområde SE1 och SE2 sjönk med 5 procent, SE3 sjönk med 10 procent medan SE4 ökade med 1 procent.

Priset på EPAD:s ökade med 5,3 procent i SE1 och SE2, sjönk med 18,9 procent i SE3 och ökade med 7,9 procent i SE4.

Terminspriserna för kol, olja och gas steg med 10,8, 2,0 respektive 8,2 procent. Både medeltemperaturen och nederbörden låg något över det normala för perioden.

Priset på utsläppsrätter steg med 3 procent medan priset på elcertifikat minskade med 2,6 procent.

Revisionsarbetet bland kärnkraftverken fortsätter och tillgängligheten i Sverige och Norden låg på 64 respektive 65 procent i veckan.

Läs hela rapporten med tabeller och diagram HÄR!

Källa: Energimarknadsinspektionen (Ei)