Samarbete mellan ABB och Axpo ska göra grön vätgas mer tillgänglig och prisvärd

Fotograf: ABB

Företagen undertecknar samförståndsavtal för att samutveckla ett pilotprojekt i Italien.

ABB har gått samman med det schweiziska energibolaget Axpo för att utveckla modulära produktionsanläggningar av grön vätgas i Italien. Projektet syftar till att skapa en optimal operativ modell för produktion av prisvärd, grön vätgas.

De båda företagen utnyttjar sina respektive kompetenser till att uppnå det gemensamma målet med en mer prisvärd grön vätgas, där ABB bidrar med automation, elektrifiering och digitalt ledarskap inom industriell drift och Axpo bidrar med sin erfarenhet som etablerad energileverantör.

Det initiala arbetet innefattar genomförbarhetsstudier där man undersöker olika sätt att minska driftkostnaderna och säkerställa låga koldioxidutsläpp med syfte att identifiera synergieffekter som är till hjälp vid standardisering, modularisering samt effektiv och flexibel produktion av grön vätgas.

Produktionskostnaderna är i nuläget ett stort hinder för anammandet av grön vätgas. Grön vätgas, som produceras enbart med förnybara energikällor, är cirka sex gånger dyrare än grå vätgas att producera och mellan två och tre gånger dyrare än hybriden ”blå” vätgas, som båda produceras med fossila bränslen som energikälla*.

Peter Terwiesch, chef för ABB:s affärsområde Process Automation, säger: ”Vår roll som teknikpartner är inriktad på de områden där vi kan göra störst skillnad. I detta projekt är vårt mål att utnyttja våra automations- och elektrifieringslösningar, digitala tekniker och domänexpertis för att minimera kostnaderna för att producera vätgasen, liksom kostnaderna för att driva själva anläggningen. Detta är avgörande om vi verkligen ska kunna frigöra potentialen i grön vätgas och möjliggöra en bred spridning av grön vätgas i framtiden.”

Axpo Italiens chef för Origination & Business Development, Simone Rodolfi, kommenterar: ”Vi är mycket engagerade i att utforska potentialen för grön vätgas som del av vår strategi att underlätta energiomvandlingen. Axpo och ABB har haft många samarbeten under senare år och dagens avtal stärker den relationen där båda företagen kan bli viktiga spelare i detta lovande segment.”

Projektet speglar ett bredare initiativ från ABB där man går samman med kunder och partners för att utforska möjligheter och tekniker för att bygga upp ett motståndskraftigt ekosystem för vätgas för en framtid med låga koldioxidutsläpp. Utöver samarbetet med Axpo arbetar ABB tillsammans med Lhyfe för att installera styrlösningar i syfte att automatisera produktionen av det första projektet med grön vätgas i Frankrike.

I Asien och Stillahavsområdet stöttar ABB projektet Hydrogen Energy Supply Chain (HESC) som syftar till att producera vätgas på ett säkert och effektivt sätt i Australien och därefter transportera den till Japan i en av de första satsningarna i världen på att kommersialisera väteförvätskning och transporter.

Företaget arbetar också med Hydrogen Optimized för att utveckla en integrerad lösning som stöttar användningen av vattenelektrolysteknik med hög strömstyrka i storskaliga produktionssystem för grön vätgas för tillämpningar inom sektorer som kemi, energi och transport.

ABB och Axpo har en lång framgångsrik tradition av att arbeta tillsammans och lösningar från ABB spelar en viktig roll i att hjälpa företaget att skapa och leverera energi på ett effektivt, säkert och hållbart sätt. Bland de senaste projekten finns installationen av ABB Ability™ Smart Sensors och ABB Ability™ Condition Monitoring som har använts för att konvertera motorerna vid en av Axpos vattenkraftanläggningar i Schweiz till smarta, trådlöst övervakade enheter. Dessutom har lösningen ABB Ability™ Condition Monitoring valts ut av Axpo för att stötta digitaliseringen av företagets kraftverk i Italien.