Ei - om elmarknaden vecka 22 2021

Bild: Pixsels

Varmt väder och låg nederbörd.

Systempriset ökade med 15 procent i jämförelse med föregående vecka. I elområde SE1 och SE2 ökade spotpriserna med 14 procent. I elområde SE3 minskade spotpriset med 1 procent medan det ökade med 8 procent i elområde SE4.

Priserna på EPAD:s ökade med 16,9 procent i elområde SE1 och SE2 medan de minskade i elområde SE3 och SE4 med 32,5 respektive 1 procent.

Priset på utsläppsrätter minskade under veckan med 2,4 procent och priset på elcertifikat minskade med 2,5 procent till ett veckomedel på 2 SEK per MWh.

Under veckan som gick var det varmare än normalt och nederbörden låg betydligt lägre än medelvärdet för veckan.

Tillgängligheten i kärnkraft är fortsatt låg på 57 procent i Sverige och 60 procent för hela Norden. Detta beror till stor del på pågående revisioner.

Du kan läsa hela rapporten HÄR!

Källa: Energimarknadsinspektionen