CheckWatt och Solkompaniet i samarbete sänker elnätskostnader åt Mölndals stad

Solcellsanläggningen på Sinntorpsskolan. foto: Solkompaniet

Sinntorpsskolan i Lindome har utrustats med solcellsanläggning och ett batterilager med smart styrning som sänker elnätskostnaden. Solcellerna genererar miljövänlig och förnybar el och minskar skolans klimatavtryck. Elektrisk utrustning i skolköket orsakar en distinkt effekttopp som börjar tidigt på morgonen innan solcellerna genererar betydande effekt. Batterilagret används vid rätt tillfälle för att sänka den dagliga effekttoppen. Därmed minskar den del av elnätskostnaden som beräknas av månadens högsta genomsnittseffekt under en timme.

 

bild
Batterilagret på Sinntorpsskolan, Mölndal Kommun. Foto: Solkompaniet

 

Solcellsanläggningar börjar bli allt vanligare i Sverige. Redan idag finns de på cirka 2 - 3 procent av alla byggnader. Utvecklingen på elmarknaden och i elsystemet leder till att effekt, som mäts i kilowatt (kW), blir minst lika viktigt att titta på som energi, som mäts i kilowattimmar (kWh). För den enskilda byggnaden kan ett batterilager ge flera olika värdeskapande funktioner:

  • Effektoppskapning
  • Stödtjänster
  • Ökad egenanvändning av solel
  • Arbitrage på elhandel
  • Reservkraft vid elavbrott
  • Utrymme att minska huvudsäkringens storlek

 

bild
Driftövervakning via CheckWatts portal EnergyInBalance, vy 1

 

”För Sveriges elnät och energisystem är det goda nyheter. Dagens utmaningar med kapacitetsbrist på vissa platser i elnätet kommer att kunna avhjälpas med energilagring i bland annat batterier. Stabilitet i elnätet av den sorten som kallas svängmassa eller tröghet som tidigare endast tillhandahållits av vattenkraft och kärnkraft kan nu tillhandahållas av de här distribuerade batterierna. Det kallas då syntetisk svängmassa eller på fackspråk FFR (Fast Frequency Reserve),” säger Dan-Eric Archer, vd på CheckWatt.

”Att kombinera en egen solelanläggning med batterilager är idag lönsamt för det flesta kommersiella fastigheter, vilket projektet på Sinntorpskolan tydligt visar. Vi ser att detta är en riktigt het trend just nu och är stolta över att driva utvecklingen av kundägd solel framåt tillsammans med Checkwatt och Mölndal Kommun” säger Axel Alm, vd på Solkompaniet.

 

 

bild
Driftövervakning via CheckWatts portal EnergyInBalance, vy 2

 

Vi har under senare år noterat att priset på effekt blivit betydligt dyrare hos vissa nätbolag, och inget tyder på att det kommer minska i takt med ökad elektrifiering. I våra fastigheter har vi ofta våra högsta effekttoppar under vissa givna timmar. Möjligheten att flytta energi över dygnet ger oss flexibilitet som kan minska kostnaden för effekt. I framtiden när allt fler fordon drivs på el kommer man behöva fastighetssystem som kan styra och balansera effektuttaget. Fastighetsbatterier och elbilar är bara två exempel utav fler möjligheter. Kanske vätgas kommer vara en lösning för säsongslagring. Oavsett vilken teknik behövs ett överordnat system som kan hantera dessa nya och komplexa system. Det är spännande att vi på Sinntorpsskolan nu har den möjligheten,” säger Mikael Eriksson, energisamordnare i Mölndals stad.