Trelleborgs Energi tecknar samarbetsavtal med Adven för att utveckla fjärrvärmen

Bild: Trelleborgs Energi

Trelleborgs Energi AB har tecknat ett samarbetsavtal med Adven som innebär att Adven kommer producera all fjärrvärme i Trelleborg de kommande 20 åren. Adven tar både över befintliga produktionsanläggningar samt bygger de nya anläggningar som behövs för att täcka behoven av fjärrvärme i takt med att Trelleborg växer och fjärrvärmenätet byggs ut. Genom avtalet förbinder Trelleborgs Energi sig att köpa all sin fjärrvärme av Adven under de kommande 20 åren.

– Detta är en mycket tydlig win-win situation. Även om vi har gjort ett bra arbete med att bygga upp och ut fjärrvärmen i Trelleborg i egen regi så kan vi inte konkurrera med de större aktörerna. Den nya koncernen Adven/Värmevärden driver ett 50-tal fjärrvärmenät i Sverige och har genom det ett betydligt bättre bränsleinköp, en mer effektiv beredskapsorganisation och inte minst en helt annan nivå på teknisk kompetens än vad vi kan upprätthålla i Trelleborg. Detta gör att Adven kan producera och utveckla hållbar fjärrvärme mycket mer kostnadseffektivt än vad vi själva kan göra. Med denna affär säkrar vi ett fortsatt attraktivt fjärrvärmepris åt trelleborgarna, säger Magnus Sahlin.

Trelleborgs Energi kommer fortsatt att äga distributionsnätet samt ansvara för sälj- och marknadsutvecklingen. Det innebär att bolaget i högre utsträckning än tidigare kommer att kunna fokusera på kund- och marknadsfrågor.

– Med våra starka erfarenheter och lokala närvaro i regionen är vi glada att få utveckla fjärrvärmen i Trelleborg tillsammans med kommunen, det är bra både för oss och för fjärrvärmekunderna. Vi är extra stolta att Trelleborg Energi ställt krav på att fjärrvärmen ska utvecklas till att bli 100 procent förnybar. Att realisera högt ställda ambitioner inom hållbarhet är helt i linje med vår strategi. Vi ser fram emot att bygga en lokal organisation med stöd av den kompetens vi har inom koncernen, säger Henrik Johansson Casimiro, vd för Adven Sverige.

Långsiktigt samarbete

Så snart samarbetet med Trelleborgs Energi inletts påbörjas byggnationen av en ny 10 MW biooljepanna. Senast 2025 ska även en flispanna om 15 MW vara i drift. Detta för att möta det ökade behovet av värme i kommunen.

– Det är mycket glädjande att ett företag som Adven investerar i vår kommun och tror på Trelleborg. Affären innebär dessutom stora fördelar för kommuninvånarna, säger Mikael Rubin, kommunstyrelsens ordförande i Trelleborgs kommun.

– Vi är glada att Trelleborg kommun valt oss i sitt långsiktiga arbete att fortsätta utveckla hållbar fjärrvärme för sina invånare. Det visar styrkan i vår nya gemensamma koncern som ledande leverantör av fjärrvärme och energilösningar för industrin. Vi har en lång erfarenhet av samarbete med kommuner i olika former, och detta visar att den väg vi valt vinner förtroende och framgång, säger Anders Ericsson.